T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
13.03.2024.
OZNAKA EDUKACIJE: S 7-5

Uključivanje odjeljka „Osnove za modifikaciju“ u Izvješću neovisnog revizora

u slučajevima kada u financijskim izvještajima nije dana primjerena objava odabranih i primijenjenih značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih informacija u skladu s HSFI nastavno na zahtjeve MRevS-a 705 (izmijenjen), Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora, s praktičnim primjerima

Predavač: Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Prijavite se

Vrsta edukacije:

Stalno stručno usavršavanje

Tipovi obrazovanja:

Webinar

Trajanje edukacije:

4 sata

Bodovanje:

4 boda, područje "A", revizija