T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

MRevS 220

  Međunarnodni revizijski standard 220 (izmijenjen), IFAC izdanje 2020., Narodne novine, br. 105/22

  Zahtjevi ovog Međunarodnog revizijskog standarda primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju 15. prosinca 2022. ili nakon tog datuma.

  Ovom objavom MRevS 220 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 220 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10). 

 • MRevS 220 (izmijenjen) 29.08.2022.

MRevS 250

  Međunarodni revizijski standard 250 (izmijenjen), IFAC izdanje 2016.-2017., Narodne novine, br. 3/19

  Ovom objavom MRevS 250 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 250 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10). 

 • MRevS 250 (izmijenjen) 31.12.2018.

MRevS 260

  Međunarodni revizijski standard 260 (izmijenjen), IFAC izdanje 2015., Narodne novine, br. 107/16

  Zahtjevi ovog Međunarodnog revizijskog standarda primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na i nakon 15. prosinca 2016. godine.

  Ovom objavom MRevS 260 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 260 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10). 

 • MRevS 260 (izmijenjen) 05.12.2016.

MRevS 315

  Narodnim novinama, br. 82/21, objavljena je Odluka Upravnog vijeća Komore o usvajanju i objavi prijevoda Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen 2019.).

  Međunarodni revizijski standard 315 (izmijenjen 2019.) stupa na snagu za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja započinju na 15. prosinca 2021. ili nakon tog datuma. Usklađujuće izmjene i dopune drugih revizijskih standarda stupaju na snagu istovremeno s Međunarodnim revizijskim standardom 315 (izmijenjen 2019.).

  Ovom objavom MRevS 315 (izmijenjen 2019.) prestaje važiti objava MRevS 315 (izmijenjen) iz Odluke o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.), Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen) (Narodne novine, br. 33/16).

 • MRevS 315 (izmijenjen 2019.) 19.07.2021.

MRevS 540

  Međunarodni revizijski standard 540 (izmijenjen), IFAC izdanje 2018., Narodne novine, br. 71/19

  Zahtjevi ovog Međunarodnog revizijskog standarda primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na i nakon 15. prosinca 2019. godine.

  Ovom objavom MRevS 540 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 540 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10).

 • MRevS 540 (izmijenjen) 29.07.2019.

MRevS 570

  Međunarodni revizijski standard 570 (izmijenjen), IFAC izdanje 2015., Narodne novine, br. 107/16

  Zahtjevi ovog Međunarodnog revizijskog standarda primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na i nakon 15. prosinca 2016. godine.

  Ovom objavom MRevS 570 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 570 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10). 

 • MRevS 570 (izmijenjen) 05.12.2016.

MRevS 600

  Narodnim novinama, br. 112/23, objavljena je Odluka Upravnog vijeća Komore o usvajanju i objavi prijevoda Međunarodnog revizijskog standarda 600 (izmijenjen).

  Međunarodni revizijski standard 600 (izmijenjen) stupa na snagu za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja započinju na 15. prosinca 2023. ili nakon tog datuma. Usklađujuće izmjene i dopune drugih revizijskih standarda stupaju na snagu istovremeno s Međunarodnim revizijskim standardom 600 (izmijenjen).

  Ovom objavom MRevS 600 (izmijenjen) prestaje važiti objava MRevS 600 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda i standarda kvalitete (Narodne novine, br. 71/09), IFAC izdanje 2008. 

 • MRevS 600 (izmijenjen) 28.09.2023.

MRevS 610

  Međunarodni revizijski standard 610 (izmijenjen), IFAC izdanje 2013., Narodne novine, br. 33/16

  Ovom objavom prestaje važiti objava MRevS-a 610 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10).

 • MRevS 610 (izmijenjen) 28.05.2015.

MRevS 700

  Međunarodni revizijski standard 700 (izmijenjen), IFAC izdanje 2015., Narodne novine, br. 107/16

  Zahtjevi ovog Međunarodnog revizijskog standarda primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na i nakon 15. prosinca 2016. godine.

  Ovom objavom MRevS 700 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 700 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10). 

 • MRevS 700 (izmijenjen) 05.12.2016.

MRevS 701

  Međunarodni revizijski standard 701, IFAC izdanje 2015., Narodne novine, br. 107/16

  Zahtjevi ovog novog Međunarodnog revizijskog standarda primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na i nakon 15. prosinca 2016. godine.

 • MRevS 701 05.12.2016.

MRevS 705

  Međunarodni revizijski standard 705 (izmijenjen), IFAC izdanje 2015., Narodne novine, br. 107/16

  Zahtjevi ovog Međunarodnog revizijskog standarda primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na i nakon 15. prosinca 2016. godine.

  Ovom objavom MRevS 705 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 705 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10). 

 • MRevS 705 (izmijenjen) 05.12.2016.

MRevS 706

  Međunarodni revizijski standard 706 (izmijenjen), IFAC izdanje 2015., Narodne novine, br. 107/16

  Zahtjevi ovog Međunarodnog revizijskog standarda primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na i nakon 15. prosinca 2016. godine.

  Ovom objavom MRevS 706 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 706 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10). 

 • MRevS 706 (izmijenjen) 05.12.2016.

MRevS 720

  Međunarodni revizijski standard 720 (izmijenjen), IFAC izdanje 2015., Narodne novine, br. 107/16

  Zahtjevi ovog Međunarodnog revizijskog standarda primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na i nakon 15. prosinca 2016. godine.

  Ovom objavom MRevS 720 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 720 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10). 

 • MRevS 720 (izmijenjen) 05.12.2016.

MRevS 800

  Međunarodni revizijski standard 800 (izmijenjen), IFAC izdanje 2016.-2017., Narodne novine, br. 3/19

  Ovom objavom MRevS 800 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 800 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10). 

 • MRevS 800 (izmijenjen) 31.12.2018.

MRevS 805

  Međunarodni revizijski standard 805 (izmijenjen), IFAC izdanje 2016.-2017., Narodne novine, br. 3/19

  Ovom objavom MRevS 805 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 805 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10). 

 • MRevS 805 (izmijenjen) 31.12.2018.

MRevS 810

  Međunarodni revizijski standard 810 (izmijenjen), IFAC izdanje 2016.-2017., Narodne novine, br. 3/19

  Ovom objavom MRevS 810 (izmijenjen), prestaje važiti objava MRevS 810 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10). 

 • MRevS 810 (izmijenjen) 31.12.2018.

MSRP 1000

  Narodnim novinama, br. 17/22, objavljena je Odluka o objavljivanju Međunarodne smjernice revizijske prakse 1000 - Posebna razmatranja u reviziji financijskih instrumenata, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3410 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja o izvješćima o stakleničkim plinovima, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt, Međunarodnog standarda za povezane usluge 4410 (izmijenjen) - Angažmani za kompilacije.

 • MSRP 1000 08.02.2022.

Priručnik MRevS-ova, IFAC izdanje 2009.

  Međunarodni revizijski standardi, Međunarodni standardi kontrole kvalitete i Međunarodne smjernice revizijske prakse, IFAC izdanje 2009., Narodne novine, br. 49/10

  Navedeni standardi primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na dan 15. prosinca 2009. godine ili nakon tog datuma, do sljedećih izmjena i objave.

  Ovom objavom prestaje važiti Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda i standarda kvalitete (Narodne novine, br. 71/09), IFAC izdanje 2008. Iznimno, Međunarodni revizijski standardi i standardi kvalitete, IFAC izdanje 2008. (Narodne novine, br. 71/09) ostaju u primjeni za revizije započete s datumom njihove primjene, sve do okončanja tih postupaka.

 • MRevS-i, IFAC izdanje 2009. 17.12.2009.