T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

MSPU 4400 (izmijenjen)

    Narodnim novinama, br. 82/21, objavljena je Odluka Upravnog vijeća Komore o usvajanju i objavi prijevoda Međunarodnog standarda za povezane usluge 4400 (izmijenjen).

    Međunarodni standard za povezane usluge 4400 (izmijenjen) stupa na snagu za angažmane za dogovorene postupke za koje su uvjeti angažmana ugovoreni na 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma.

  • MSPU 4400 (izmijenjen) 19.07.2021.

MSIU 3000 (izmijenjen)

MSU 2400 (izmijenjen)

Međunarodni standardi uvida, ostalih angažmana s izražavanjem uvjerenja i povezanih usluga, IFAC izdanje 2009.