T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

MSU 2400 (izmijenjen)

  Međunarodni standard za angažmane uvida 2400 (izmijenjen), IFAC izdanje 2013., Narodne novine, br. 33/16

  Ovom objavom MSU 2400 (izmijenjen), prestaje važiti Međunarodni standard za angažmane uvida 2400 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnog okvira za angažmane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnog standarda za angažmane uvida, angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge, IFAC izdanje 2009., Narodne novine, br. 13/11.

 • MSU 2400 (izmijenjen) 28.05.2015.

MSIU 3000 (izmijenjen)

  Međunarodni standard za angažmane za izražavanje uvjerenja 3000 (izmijenjen), IFAC izdanje 2016-2017., Narodne novine, br. 71/19

  Ovom objavom MSIU 3000 (izmijenjen), prestaje važiti Međunarodni standard za angažmane za izražavanje uvjerenja 3000 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnog okvira za angažmane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnog standarda za angažmane uvida, angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge, IFAC izdanje 2009., Narodne novine, br. 13/11.

 • MSIU 3000 (izmijenjen) 29.07.2019.

MSIU 3410

  Narodnim novinama, br. 17/22, objavljena je Odluka o objavljivanju Međunarodne smjernice revizijske prakse 1000 - Posebna razmatranja u reviziji financijskih instrumenata, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3410 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja o izvješćima o stakleničkim plinovima, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt, Međunarodnog standarda za povezane usluge 4410 (izmijenjen) - Angažmani za kompilacije.

 • MSIU 3410 08.02.2022.

MSIU 3420

  Narodnim novinama, br. 17/22, objavljena je Odluka o objavljivanju Međunarodne smjernice revizijske prakse 1000 - Posebna razmatranja u reviziji financijskih instrumenata, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3410 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja o izvješćima o stakleničkim plinovima, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt, Međunarodnog standarda za povezane usluge 4410 (izmijenjen) - Angažmani za kompilacije.

 • MSIU 3420 08.02.2022.

MSPU 4400 (izmijenjen)

  Narodnim novinama, br. 82/21, objavljena je Odluka Upravnog vijeća Komore o usvajanju i objavi prijevoda Međunarodnog standarda za povezane usluge 4400 (izmijenjen).

  Međunarodni standard za povezane usluge 4400 (izmijenjen) stupa na snagu za angažmane za dogovorene postupke za koje su uvjeti angažmana ugovoreni na 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma.

  Ovom objavom MSPU 4400 (izmijenjen), prestaje važiti Međunarodni standard za povezane usluge 4400 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnog okvira za angažmane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnog standarda za angažmane uvida, angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge, IFAC izdanje 2009., Narodne novine, br. 13/11.

 • MSPU 4400 (izmijenjen) 19.07.2021.

MSPU 4410 (izmijenjen)

  Narodnim novinama, br. 17/22, objavljena je Odluka o objavljivanju Međunarodne smjernice revizijske prakse 1000 - Posebna razmatranja u reviziji financijskih instrumenata, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3410 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja o izvješćima o stakleničkim plinovima, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt, Međunarodnog standarda za povezane usluge 4410 (izmijenjen) - Angažmani za kompilacije.

  Ovom objavom MSPU 4410 (izmijenjen), prestaje važiti Međunarodni standard za angažmane kompliacije 4410 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnog okvira za angažmane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnog standarda za angažmane uvida, angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge, IFAC izdanje 2009., Narodne novine, br. 13/11.

 • MSPU 4410 (izmijenjen) 08.02.2022.

Međunarodni standardi uvida, ostalih angažmana s izražavanjem uvjerenja i povezanih usluga, IFAC izdanje 2009.