T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Revizorski ispit

Hrvatska revizorska komora (dalje: Komora) ovlaštena je, temeljem članka 101. stavka 1. točke 4. i točke 5. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17, dalje: Zakon o reviziji), odrediti program revizorskog ispita i iznos naknade, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija te organizirati i provoditi revizorski ispit. 
Temeljem odredbe članka 11. stavka 5. Zakona o reviziji Komora je obvezna najmanje jednom godišnje provesti revizorski ispit, te s toga Komora određuje program revizorskog ispita za razdoblje jedne kalendarske godine u kojoj će iste organizirati i provesti.  
Program revizorskog ispita obuhvaća stručna područja iz članka 11. stavku 2. Zakona o reviziji i povezana stručna područja relevantna za reviziju iz članka 11. stavka 3. Zakona o reviziji, radi provjere sposobnosti kandidata za obavljanje revizorskih usluga, potrebne razine teoretskog znanja kandidata i mogućnosti primjene tog znanja u praksi.
Revizorski ispit polaže se kroz dva dana, u trajanju od 9 do 15 sati, prema sljedećem rasporedu:
1. dan polažu se predmeti: 
- Financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje
- Računovodstvo troškova i upravljačko računovodstvo
- Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola
2. dan polažu se predmeti:
- Revizija
- Pravo za revizore
- Ekonomija, poslovna ekonomija i temeljna načela financijskog upravljanja trgovačkim društvima.
- Informacijska tehnologija i računarstvo za revizore.
Pravo pristupanja imaju kandidati koji ispunjavaju uvjete iz članka 11. stavka 6. i članka 13. stavka 2. Zakona o reviziji:
1. završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim je završetkom stečeno najmanje 300 ECTS bodova, ili sveučilišni studij čijim je završetkom stečena visoka stručna sprema i
2. pet godina radnog iskustva od čega minimalno tri godine u obavljanju zakonske revizije pod nadzorom ovlaštenog revizora u zadnjih osam godina prije polaganja revizorskog ispita. Početak ispunjenja ovoga uvjeta započinje nakon stjecanja uvjeta iz točke 1. ovoga stavka.
i završili su program obveznog stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita sukladno članku 13. stavku 1. i 2. Zakona o reviziji.