T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

U skladu s ciljevima pružanja podrške svojim članovima, doprinosa razvoju kvalitete profesije i promicanja važnosti uloge revizora u gospodarskom sustavu, razvili smo Kalkulator koji procjenjuje očekivane minimalne sate potrebne za provođenje angažmana zakonske revizije u skladu s primjenjivim stručnim i profesionalnim standardima uz korištenje načela profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje.

Zamišljen je kao alat koji će pomoći revizorima u planiranju kvalitetnih revizija, ali i kao alat koji će nadzornim i upravljačkim tijelima poduzetnika i subjekata od javnog interesa približiti vrijeme koje je revizoru potrebno za obavljanje revizije u skladu s kompleksnim i sveobuhvatnim stručnim i profesionalnim standardima, imajući u vidu krajnji cilj - osiguravanje poslovnog i investicijskog povjerenja u njihove financijske izvještaje kao nužnog preduvjeta njihovog konkurentskog i sveopćeg gospodarskog rasta.

Cilj kalkulatora je i pomoći revizorima u ostvarivanju primjerenih revizijskih naknada, odnosno naknada koje bi odražavale kompleksnost obavljanja revizijskog angažmana i važnost kvalitetno obavljenog revizijskog posla.

KALKULATOR

Kalkulator nije obvezan za primjenu, međutim, indikativan raspon očekivanih minimalnih sati i revizijskih naknada određen kalkulatorom predstavlja razumnu osnovu za razmatranje pri konačnom utvrđivanju naknade za provođenje angažmana zakonske revizije.