T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Međunarodni standardi kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih usluga s izražavanjem uvjerenja i povezanih usluga, IFAC izdanje 2020., u svom I. dijelu sadrži potpuni skup standarda za kontrolu kvalitete (MSKK 1), upravljanje kvalitetom (MSUK 1 i 2) i reviziju (MRevS-ovi) te neobvezujuće smjernice revizijske prakse (MSRP). U ovom izdanju IFAC-a provedene su posljedične izmjene i dopune standarda na snazi, a proizašlih iz izmijenjenih standarda i novih standarda objavljenih zaključno s 2020. godinom. Posljedično ovim promjenama u IFAC izvorniku, Hrvatska revizorska komora je objedinila ažurirane prijevode istih standarda u jedan dokument i objavila u Odluci o objavljivanju Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih usluga s izražavanjem uvjerenja i povezanih usluga, IFAC izdanje 2020. 

Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih usluga s izražavanjem uvjerenja i povezanih usluga, IFAC izdanje 2020. (Narodne novine, broj 61/24)

Priručnik MRevS-ova, IFAC izdanje 2020.