T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2022., zamjenjuje izdanje iz 2018. s pripadnim izmjenama i dopunama iz 2020. godine. 

Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2022., sadrži nekoliko značajnih dopuna i izmjena, uključujući:

  • izmjene koje se odnose na usluge bez izražavanja uvjerenja (eng. NAS) i odredbe Kodeksa povezane s naknadama
  • izmjene za rješavanje objektivnosti pregledavatelja kvalitete angažmana (EQR) i drugih primjerenih pregledavatelja
  • usklađujuće izmjene i dopune Kodeksa vezane uz upravljanje kvalitetom koje su proizašle kao rezultat finalizacije standarda upravljanja kvalitetom Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB)
  • izmjenu definicije subjekata od javnog interesa (eng. PIE) u kojoj se, među ostalim, navodi širi popis kategorija PIE, uključujući novu kategoriju "subjekt čijim se vrijednosnim papirima javno trguje" koja zamjenjuje kategoriju "subjekt uvršten na burzu" (ova izmjena biti će primjenjiva za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju na ili nakon 15. prosinca 2024.).

Odluka o objavljivanju Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2022. (Narodne novine, broj 11/23)

Odluka o objavljivanju Izmjena i dopuna dijela 4B. Kodeksa etike za profesionalne računovođe za potrebe usklađivanja s pojmovima i konceptima iz Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen), izdanje 2020. (Narodne novine, broj 19/21)

Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2018. (Narodne novine, broj 65/20)