T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Uloga i ovlasti Suda časti definirane su člankom 27. Statuta Komore (Narodne novine, br. 58/18). Zadaća je Suda časti svojim djelovanjem utjecati na sprječavanje neetičnog i neprihvatljivog ponašanja članova Komore koje je protivno odredbama ovog Statuta i šteti ugledu revizorske profesije.
Sud časti je u svom radu samostalan u odlučivanju i nezavisan od ostalih tijela Komore. Za potrebe vođenja postupka pred Sudom časti, Sud časti donosi pravila postupanja.
Sud časti ima tri člana koje bira Skupština. Članovi između sebe biraju predsjednika.

Aktualni sastav Suda časti čine:Frane Garma
predsjednik Suda časti

izabran 17. prosinca 2020.Ilija Nikolić
član Suda časti

izabran 17. prosinca 2020.Vedrana Stipić
članica Suda časti

izabrana 15. prosinca 2022.