T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Upravno vijeće imenuje radna tijela za izvršenje poslova iz svoje nadležnosti.

Temeljem članka 29. Statuta Komore, Upravno vijeće imenuje sljedeća radna tijela:
1. Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku
2. Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje
3. Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama

Prema potrebi, Upravno vijeće može imenovati i druga tijela.

Za potrebe izvršenja poslova iz nadležnosti Upravnog vijeća imenovani su članovi dvaju Odbora:
Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje
Odbor za revizijiske standarde i profesionalnu etiku

Članove radnih tijela Upravno vijeće može opozvati u svako doba.