T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Poseban ispit

Hrvatska revizorska komora (dalje: Komora) ovlaštena je, temeljem članka 101. stavka 1. točke 6. i točke 7. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17, dalje: Zakon o reviziji), odrediti program posebnog ispita i iznos naknade, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija te organizirati i provoditi poseban ispit.
Komora određuje Program posebnog ispita za ovlaštene revizore kojima je Ministarstvo financija ukinulo rješenje kojim je izdano odobrenje za rad zbog neispunjenja obveze stalnog stručnog usavršavanja iz članka 14. stavka 1. Zakona o reviziji (dalje: kandidati). Kandidati polažu poseban ispit na način kako je propisano Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (Narodne novine, br. 59/19, dalje: Pravilnik), a sa svrhom ispunjenja uvjeta za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru za obavljanje revizorskih usluga. 
Poseban ispit sastoji se od pisane provjere teoretskog znanja i sposobnosti kandidata da isto primjeni u obavljanju revizorskih usluga.
Poseban ispit polaže se kroz dva dana, u trajanju od 9 do 13 sati, prema sljedećem rasporedu:
1. dan polažu se predmeti: 
- Financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje
- Pravo za revizore
2. dan polažu se predmeti:
- Revizija
- Informacijska tehnologija i računarstvo za revizore.