T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Skupštinu Hrvatske revizorske komore čine ovlašteni revizori.

Skupština Komore najviše je tijelo Hrvatske revizorske komore. Sastav i ovlasti Skupštine propisani su člankom 105. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17) :

  1. donosi Statut Hrvatske revizorske komore i druge opće akte iz nadležnosti Skupštine Hrvatske revizorske komore
  2. donosi odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija
  3. utvrđuje cijene usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora
  4. bira članove Upravnog vijeća, predsjednika Hrvatske revizorske komore i članove drugih tijela određenih Statutom
  5. utvrđuje plan i program rada, financijski plan i godišnje izvješće o radu Hrvatske revizorske komore te usvaja financijske izvještaje
  6. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom.

Ovlašteni revizori imaju po jedan glas pri odlučivanju na Skupštini Hrvatske revizorske komore.
Redovna sjednica Skupštine održava se jednom godišnje a Upravno vijeće može, prema svojoj odluci, sazvati i izvanrednu sjednicu Skupštine.

Poslovnik o radu Skupštine Komore

Osnivačka Skupština 2006-03-18