T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Odbor imenuje Upravno vijeće, sukladno članku 29. Statuta Komore (Narodne novine, broj 58/18, 147/20 i 77/21).

Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku

U skladu sa člankom 30. Statuta Komore (Narodne novine, broj 58/18, 147/20 i 77/21),  Odbor provodi aktivnosti vezano uz profesionalne standarde:

  • prevodi etičke standarde računovodstvene struke koje izdaje Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC) odnosno predlaže donošenje Kodeksa etike za profesionalne računovođe,
  • prati stanje u primjeni pravila profesionalne etike revizora i Međunarodnih revizijskih standarda i utvrđuje prijedloge mjera za unapređenje profesionalne etike revizora i primjene standarda,
  • predlaže Upravnom vijeću i organizira razne oblike stručnog, obrazovnog i znanstvenog rada s područja revizijskih standarda, profesionalne etike i računovodstva (u suradnji s Odborom za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje te s drugim mjerodavnim organizacijama i institucijama)
  • obavlja druge poslove u skladu s odlukama Upravnog vijeća

Aktualni sastav Odbora za revizijske standarde i profesionalnu etiku čine:
Zvonimir Madunić, predsjednik (imenovan u prosincu 2020.)
Marina Tonžetić, član (imenovana u prosincu 2020.)
Joško Džida, član (imenovan u prosincu 2020.)
Ivana Turjak Čebohin, član (imenovana u prosincu 2020.)
Mirela Copot Marjanović, član (imenovana u prosincu 2020.)
Michaela Tomičić, član (imenovana u prosincu 2020.)
Jeni Krstičević, član (imenovana u prosincu 2020.).