T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Hrvatska revizorska komora je pridruženi član  IFAC-a (Međunarodne federacije računovođa)

IFAC je globalna organizacija za računovodstvenu profesiju, koja se okuplja 180 članica i pridruženih organizacija u 135 zemalja i jurisdikcija, koje predstavljaju više od 3 milijuna profesionalnih računovođa.
Hrvatska revizorska komora pridružena je članica IFAC-a od 2010. godine, te s tog osnova surađuje s IFAC-om kroz prezentiranje provedbe i iskustva revizorske profesije u Republici Hrvatskoj u područjima:

  • Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK1)
  • Međunarodni standardi edukacije za profesionalne računovođe
  • Međunarodni revizijski standardi (MRevSi)
  • Kodeks etike za profesionalne računovođe
  • Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor
  • prekršajni i disciplinski postupci, ako je primjenjivo
  • Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI).

Nastavno aktualnom zakonodavnom okviru u Republici Hrvatskoj za reviziju i revizijsku profesiju, opseg suradnje Komore i IFAC-a sadržajno je ograničen na aktivnosti prevođenja Međunarodnih revizijskih standarda i etičkih standarda računovodstvene profesije, objavu i upućivanje na primjenu istih u Republici Hrvatskoj, te na aktivnosti Komore u području stručnog osposobljavanja, revizorskog ispita i stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora. Kao pridružena članica, Komora ima pristup svim javno dostupnim IFAC-ovim publikacijama i drugim stručnim sadržajima, te iste, uz uvažavanje IFAC pravila intelektualnog vlasništva, nesmetano koristi za potrebe osmišljavanja i realizacije svojih aktivnosti.
IFAC

Novosti i objave IFAC-a možete pratiti na sljedećoj poveznici:
News | IFAC

Aktivnost i objave IAASB nalaze se na slijedećoj poveznici:
IAASB | IFAC