T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Prema članku 107. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17) Predsjednik Hrvatske revizorske komore vodi poslovanje Hrvatske revizorske komore, zastupa je i odgovara za zakonitost njezina rada. Za predsjednika Hrvatske revizorske komore može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. evidentirana je u registru ovlaštenih revizora
2. ima najmanje deset godina radnog iskustva kao ovlašteni revizor
3. državljanin je Republike Hrvatske.
Predsjednika Hrvatske revizorske komore bira Skupština na razdoblje od četiri godine, a može biti ponovo imenovan samo na još jedno mandatno razdoblje. 

Berislav Horvat,
predsjednik Hrvatske revizorske komore

izabran i imenovan na sjednici Skupštine 20. lipnja 2020.