T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Edukacije

15.10. 2024.

Dokumentiranje revizorove percepcije potrebe grupe korisnika financijskih izvještaja za financijskim informacijama u slučajevima odabira prihoda i dobiti prije poreza, kamata i amortizacije (EBITDA) (S 9-4)

kao primjerenih mjerila za utvrđivanje značajnosti za financijske izvještaje kao cjeline i dokumentiranje razmotrenih faktora za odabir primijenjenih postotaka na ta mjerila u cilju određivanja značajnosti za financijske izvještaje kao cjeline i značajnosti za provedbu u kontekstu MRevS-a 320, Značajnost u planiranju i obavljanju revizije, na primjerima iz prakse