T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Prema članku 26. Statuta Komore Odbor za nadzor financijskog poslovanja sastoji se od tri člana, koje bira Skupština. Članovi između sebe biraju predsjednika.
Odbor za nadzor financijskog poslovanja dužan je najmanje jednom polugodišnje pregledati financijsko poslovanje Komore i financijske izvještaje, te o tome podnijeti izvješće Upravnom vijeću. O svom radu Odbor podnosi izvještaj na redovnoj godišnjoj Skupštini Komore.
Upravno vijeće, predsjednik Komore, izvršni direktor i druga tijela Komore dužni su Odboru za nadzor financijskog poslovanja dati potrebne podatke radi provedbe nadzora.

Aktualni sastav Odbora za nadzor financijskog poslovanja čine:

Koraljka Soušek
predsjednica Odbora za nadzor financijskog poslovanja 

ponovo izabrana 15. prosinca 2022.

Davorka Briški
članica Odbora za nadzor financijskog poslovanja

izabrana 15. prosinca 2022.Đurđica Stilin
članica Odbora za nadzor financijskog poslovanja

izabrana 15. prosinca 2022.