T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zaštita osobnih podataka

Hrvatska revizorska komora (dalje: Komora) kao pravna osoba s javnim ovlastima i strukovna organizacija ovlaštenih revizora, revizorskih društava i samostalnih revizora , obrađuje Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade. Komora poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Komora obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/18) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je na kontakt email adresi: osobnipodaci@revizorska-komora.hr ili na adresi Komore: Radnička cesta 52/V, 10000 Zagreb.