T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo


Putem slijedeće poveznice prijavljeni za e-learning edukaciju pristupaju e-learning platformi (sa dodijeljenim korisničkim podacima):

PRIJAVA

 

Program e-learning aktivnosti u organizaciji Hrvatske revizorske komore je dopuna aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora koje su predviđene s Godišnjim planom i programom stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore, na koji Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost.

Program e-learning za 2023. godinu, sa ukupno 15 tema, daje mogućnost ostvarenja ukupno 15 bodova stalnog stručnog usavršavanja (5 bodova iz područja revizije i 10 bodova iz područja računovodstva), od kojih se 6 bodova odnosi za teme iz područja s oznakom „A“ za 2023. godinu, sa popisa objavljenog od strane Ministarstva financija (2 "A" boda iz područja revizije i 4 "A" boda iz područja računovodstva) .

Za jednu temu iz Programa e-learning, ako su ispunjeni navedeni uvjeti za potvrđivanje i priznavanje, Komora izdaje potvrdu ovlaštenom revizoru s pripadnim ostvarenim bodovima stalnog stručnog usavršavanja s osnova osnovne aktivnosti, samo za jedan cjeloviti pregled određene teme u trajanju od 60 minuta (1 sat). Ukupno vrijeme utrošeno na pregled jedne e-learning teme, koje prelazi 60 minuta (1 sat) zbog prekidanja pregleda i odgađanja nastavka započetog pregleda ili zbog ponavljanja pregleda iste teme, ne ulazi u predviđenu mjernu jedinicu od 60 minuta (1 sat) stalnog stručnog usavršavanja.

Naknada za pregled Programa e-learnig , koji će ovlaštenim revizorima biti dostupan kao jedinstveni paket od ukupno 15 različitih tema (e-learning paket), iznosi 185,81 EUR za jednog ovlaštenog revizora.

PUTEM OVE POVEZNICE MOŽETE PRISTUPITI PRIMJERU E-LEARNING EDUKACIJE

Teme iz Programa e-learning, kao medijski sadržaji, dostupne su u kontroliranom internetskom okruženju (LMS platforma Cornerstone) koje ima uspostavljene odgovarajuće i provjerljive mehanizme prijave sudionika i kontrole njihova prisustva i/ili znanja tijekom održavanja aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja, kako je propisano odredbom članka 6. stavka 6. točke 2. i članka 7. Pravilnika.
Za teme iz Programa e-learning Komora ne određuje pojedinačne datume izvedbe, već razdoblje u koje su e-learning sadržaji dostupni ovlaštenim revizorima za pregled, te uvjete za priznavanje bodova s osnova osnovne aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja. 
Ovlašteni revizori koji odluče dio svog stalnog stručnog usavršavanja ostvariti kroz Program e-learning, po svom osobnom izboru odabiru teme i redoslijed pregleda tema za koje se prijavljuju, pristupaju sadržajima, pregledavaju sadržaje u trajanju i dinamikom koja im odgovara, te sudjeluju u obveznim provjerama znanja i razumijevanja, što je uvjet za potvrđivanje sudjelovanja i priznavanje bodova. 

Dodatne informacije možete naći u programu e-learning aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja: