T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

 

Putem slijedeće poveznice prijavljeni za e-learning edukaciju pristupaju e-learning platformi (s dodijeljenim korisničkim podacima):

PRIJAVA

E-learning edukacija u organizaciji Hrvatske revizorske komore je jedan od oblika aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora koja je predviđena s Godišnjim planom i programom stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore, na koji Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost.

Godišnji plan i program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2024. godinu sadrži ukupno 23 e-learning teme, od kojih je 16 tema iz područja računovodstva (17 bodova, od toga 5 bodova s oznakom "A"), a 7 tema je iz područja revizije (7 bodova, od toga 2 boda s oznakom "A").

Komora izdaje potvrdu ovlaštenom revizoru s pripadnim ostvarenim bodovima stalnog stručnog usavršavanja s osnova osnovne aktivnosti za samo jedan cjeloviti pregled određene e-learning teme u trajanju od min 60 minuta (1 sat) ili min 120 minuta (2 sata). Ukupno vrijeme utrošeno na pregled jedne e-learning teme, zbog prekidanja pregleda i odgađanja nastavka započetog pregleda ili zbog ponavljanja pregleda iste teme, ne ulazi u predviđenu satnicu (1 sat ili 2 sata) stalnog stručnog usavršavanja.

Naknada za pakete e-learning tema su:

1. osnovni paket od ukupno 15 tema (EL 1) - 185,81 EUR za jednog ovlaštenog revizora

2. video paket od ukupno 5 tema (EL 3) - 53,08 EUR za jednog ovlaštenog revizora

3. ESG paket od ukupno 3 ESG teme (EL 2) - 39,81 EUR za jednog ovlaštenog revizora.

PUTEM OVE POVEZNICE MOŽETE PRISTUPITI PRIMJERU E-LEARNING EDUKACIJE

E-learning teme, kao medijski sadržaji, dostupne su u kontroliranom internetskom okruženju (LMS platforma Cornerstone) koje ima uspostavljene odgovarajuće i provjerljive mehanizme prijave sudionika i kontrole njihova prisustva i/ili znanja tijekom održavanja aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja, kako je propisano odredbom članka 6. stavka 6t. točke 2. i članka 7. Pravilnika.
Za e-learning teme Komora ne određuje pojedinačne datume izvedbe, već razdoblje u kojem su e-learning sadržaji dostupni ovlaštenim revizorima za pregled, te uvjete za priznavanje bodova s osnova osnovne aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja. 
Ovlašteni revizori koji odluče dio svog stalnog stručnog usavršavanja ostvariti pregledom e-learning tema, po svom osobnom izboru odabiru teme i redoslijed pregleda tema za koje se prijavljuju, pristupaju sadržajima, pregledavaju sadržaje u trajanju i dinamikom koja im odgovara, te sudjeluju u obveznim provjerama znanja i razumijevanja, što je uvjet za potvrđivanje sudjelovanja i priznavanje bodova. 

Dodatne informacije možete naći u programu e-learning aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja: