T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Vodeći brigu o obvezi članstva da se stalno stručno usavršavaju u području obavljanja revizorskih usluga, u opsegu od najmanje 120 sati unutar neprekinutog razdoblja od tri godine, Komora organizira i provodi aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja, sukladno odredbi članka 14. stavka 2. Zakona o reviziji (Narodne novine broj 127/17) i Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, broj 104/18 i 144/20).

U tu svrhu Komora izrađuje i provodi programe stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, za koje pribavlja prethodnu suglasnost Ministarstva financija, a koji uključuju:

  1. Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora (seminarske teme i e-learning teme)
  2. Dodatni pojedinačni program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja (Stručno savjetovanje)
  3. Program e-learning aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja (dodatne e-learning teme).

Stalno stručno usavršavanje namijenjeno je ovlaštenim revizorima koji žele unaprijediti i/ili obnoviti svoja stručna znanja i vještine te ovladati aktualnim promjenama zakona i pravila struke. Iste aktivnosti mogu pohađati i revizorski vježbenici i druge osobe koje se pripremaju za polaganje revizorskog ispita, ostali članovi revizijskih timova i drugi zainteresirani.

Za pohađanje seminara/radionica prema programu stalnog stručnog usavršavanja plaća se naknada u iznosu, ovisno o vremenskom trajanju određene aktivnosti, gdje je jedinična cijena jednog sata stalnog stručnog usavršavanja 13,27 EUR.