T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Međunarodni standardi kontrole kvalitete

Odlukom Upravnog vijeća Komore od 26. kolovoza 2022., usvojeni su prijevodi standarda upravljanja kvalitetom, IFAC izdanje 2020., Narodne novine, broj 105/22:

Međunarodni revizijski standard 220 (izmijenjen) - Upravljanje kvalitetom za reviziju financijskih izvještaja, stupa na snagu za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju 15. prosinca 2022. ili nakon tog datuma

Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge, stupa na snagu od 15. prosinca 2022.

Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 2 - Pregledi kvalitete angažmana, stupa na snagu za revizije i uvide u financijske izvještaje za razdoblja koja počinju 15. prosinca 2022. ili nakon tog datuma, a za druge angažmane za izražavanje uvjerenja i povezane usluge stupa na snagu za angažmane koji počinju 15. prosinca 2022. ili nakon tog datuma

Usklađujuće izmjene Međunarodnih revizijskih standarda (MRevS) i povezanih materijala koje proizlaze iz projekata upravljanja kvalitetom