T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Hrvatska revizorska komora, temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17, dalje: Zakon o reviziji) organizira i provodi aktivnost stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita prema programu stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u organizaciji Komore na koji Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost.
Komora organizira i provodi stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita za osobe koje ispunjavaju uvjete za polaganje revizorskog ispita iz članka 11. stavka 6. Zakona o reviziji, a koje su, prema članku 13. stavku 2. Zakona o reviziji, obvezne prije pristupanja polaganju revizorskog ispita pohađati program stručnog osposobljavanja. 
Program se izrađuje za obrazovni ciklus koji započinje u određenoj kalendarskoj godini, te se javno objavljuje na mrežnim stranicama Komore nakon dobivanja prethodne suglasnosti Ministarstva financija.
Komora je osmislila Program stručnog osposobljavanja na način koji će osobama koje pristupaju revizorskom ispitu pružiti sveobuhvatni okvir za pripremu za polaganje revizorskog ispita i dokazivanje osobnih sposobnosti obavljanja revizorskih usluga, potrebne razine teoretskog znanja iz revizije i povezanih stručnih područja relevantnih za reviziju te za dokazivanje sposobnosti primjene tog znanja u praksi.