T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Odbor imenuje Upravno vijeće, sukladno članku 29. Statuta Komore (Narodne novine, broj 58/18, 147/20 i 77/21).

Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje

U skladu sa člankom 31. Statuta Komore, Odbor provodi aktivnosti vezano uz revizorski i poseban ispit, program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita te program stalnog stručnog usavršavanja, u organizaciji Komore:

  • predlaže Upravnom vijeću program stručnog osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita i program polaganja revizorskog i posebnog ispita i prati kvalitetu njihove izvedbe, 
  • prati programe stručnog osposobljavanja drugih organizatora na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost,
  • predlaže Upravnom vijeću godišnji program stalnog stručnog usavršavanja i program godišnjeg stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora, 
  • razvija i organizira druge oblike stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora te provodi druge poslove u skladu s odlukama i preporukama Upravnog vijeća. 

Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje čini pet članova koji između sebe biraju predsjednika.

Aktualni sastav Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje čine:
prof.dr.sc. Boris Tušek, predsjednik (imenovan 27. rujna 2016.)
prof.dr.sc. Mario Spremić, član (imenovan 27. rujna 2016.)
prof.dr.sc. Hrvoje Perčević, član (imenovan 27. rujna 2016.)
Marina Tonžetić, član (imenovana 16. listopada 2020.)
Slaven Kartelo, član (imenovan 16. listopada 2020.).
Pridruženi članovi:
Željko Faber (imenovan 24. svibnja 2018.)
doc.dr.sc. Ivan Čevizović (imenovan 24. svibnja 2018.).