T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

U Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore, Komora obuhvaća teme iz stručnih stručna područja (moduli) iz članka 8. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br. 104/18 i 144/20, dalje: Pravilnik):

  • Revizija
  • Računovodstvo
  • Ostala područja relevantna za reviziju.

U Planu i programu za pojedinu godinu, daje se pregled tema po pojedinom stručnom i razrada pojedine teme iz određenog stručnog područja te planirani raspored izvođenja aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja po temama, datumima i mjestima održavanja. Za izvođenje seminarskih tema navedenih u Planu i programu, Komora angažira stručnjake s relevantnim praktičnim iskustvom (ovlašteni revizori, ovlašteni porezni savjetnici, ovlašteni procjenitelji, računovođe) i stručnjake s javno priznatim znanstvenim ili praktičnim doprinosom u određenom tematskom području. Nositelji pojedine teme u obvezi su izraditi pripadne nastavne materijale (predavanja, praktični primjeri, zadaci za vježbe), u obliku prezentacije, koji su, prije izvođenja, predmet kontrolnog pregleda i odobrenja od strane Komore.

U nastavku možete pristupiti godišnjim planovima i programima aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja: