T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Odgoda seminara ESG 8

Webinar na temu: Provjera izvješća o održivosti - Postupci revizora u provjeri izvješćivanja o održivosti - trenutno stanje propisanih zahtjeva (MSIU 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja), se odgađa, a novi datum izvedbe se planira za rujan/listopad 2024., o čemu će se dati pravodobna infomoracija.

Sve prijave za ovaj webinar koje su zaprimljene do datuma ove objave biti će evidentirane za novi datum.