T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Informacija

Zbog migracije transakcijskih mail-ova na novi mail server, trenutno nije moguće slanje no-replay poruka o zaprimljenim web prijavama i o potvrdama prihvaćanja prijava za edukacijska događanja u organizaciji Komore. Prijave se ažurno obrađuju i evidentiraju u liste sudionika za izabrana edukacijska događanja.