T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Natječaj za obavljanje poslova stručnog suradnika

Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore raspisuje natječaj za obavljanje poslova stručnog suradnika (1 izvršitelj)

Na temelju članka 46. stavka 3. Statuta Hrvatske revizorske komore (Narodne novine, broj: 58/18, 147/20 i 77/21, dalje: Statut), Zagreb, Radnička cesta 52, Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova 

Stručnog suradnika za razvoj i stručna pitanja

u okviru stručnih službi (1 izvršitelj)

Zaduženja i odgovornost:

 • Podrška tijelima Komore u aktivnostima:
  - provođenja programa stalnog stručnog usavršavanja (organizacijske aktivnosti), 
  - izrade programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora i stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita,
  - organizacije i provođenja revizorskog ispita,
  - prevođenja profesionalnih standarda 
  - izrade prijedloga Smjernica i drugih akata za obavljanje revizije.
 • Pisanje mišljenja i odgovora na upite članova Komore i trećih, s područja obavljanja revizije.
 • Sudjelovanje u provođenju i izradi potrebnih analiza i pokazatelja za pregled stanja revizijske profesije i revizorskog tržišta.
 • Praćenje promjena i primjene regulatornog okvira s područja obavljanja revizije u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini.
 • Sudjelovanje u provođenju ostalih stručnih zadataka i projekata u skladu sa potrebama Komore.

Tražena znanja i kompetencije:

 • završeni diplomski sveučilišni studij ili diplomski stručni studij,
 • odobrenje za rad ovlaštenog revizora,
 • najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima revizije
 • poznavanje revizijske profesije i pravila struke (Međunarodni revizijski standardi, Međunarodne smjernice revizijske prakse, Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom, Kodeks etike za profesionalne računovođe),
 • stručnost, samostalnost i odgovornost u izvršenju radnih zadataka i poštivanju rokova,
 • visok stupanj osobnih i profesionalnih etičkih načela,
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredni stupanj poznavanja rada na računalu.

Nudimo:

 • mogućnost osobnog i profesionalnog razvoja,
 • priliku za sudjelovanje u razvoju i unapređenju profesije,
 • pristup najnovijim informacijama i trendovima s područja obavljanja revizijske profesije i revizijske regulative,
 • suradnju sa vrhunskim stručnjacima s područja obavljanja revizijske profesije u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini,
 • rad u ugodnom i prijateljskom timu,
 • ravnotežu poslovnog i privatnog života,
 • konkurentna primanja primjerena radnom iskustvu,
 • 30 dana godišnjeg odmora,
 • naknada troškova puta na posao.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 • diplomu, odnosno dokaz o stečenih minimalno 300 ECTS, odnosno stečenoj visokoj stručnoj spremi,
 • potvrdu o radnom stažu s opisom dosadašnjih poslova,
 • domovnicu,
 • životopis.

Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se preporučenom poštom na adresu: Hrvatska revizorska komora, 10000 Zagreb, Radnička cesta 52, ili na e-mail adresu Hrvatske revizorske komore (hrk@revizorska-komora.hr ), s naznakom „za natječaj, u roku 30 dana od dana objave ovog natječaja.