T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
11.07.2023.
OZNAKA EDUKACIJE: S 7-4 - NOVI DATUM

Uključivanje odjeljka

u Izvješću neovisnog revizora u slučajevima kada u financijskim izvještajima nije dana primjerena objava odabranih i primijenjenih značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih informacija u skladu sa MSFI-jem nastavno na zahtjeve MRevS-a 705 (izmijenjen)

Predavač: Tihana Bažant, ovlašteni revizor

Prijavite se
Prijavite se

Vrsta edukacije:

Stalno stručno usavršavanje

Tipovi obrazovanja:

Webinar

Trajanje edukacije:

3 sata; od 9.30 do 12.50 sati

Bodovanje:

3 boda, područje "A" revizija