T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Slijedom obveze revizorskih društava i ovlaštenih revizora na primjenu odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19), Komora surađuje s Financijskim inspektoratom, na način da teme iz ovog specifičnog područja uključuje u svoje godišnje programe stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora i za izvedbu istih angažira predstavnike Financijskog inspektorata. Isto tako, Komora na svojoj internetskoj stranici objavljuje obavijesti i okružnice Financijskog inspektorata namijenjene revizorima. 
Kao pridruženi član Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Komora prati i uključuje se u aktivnosti HUP-a o pitanjima iz područja računovodstva i revizije te drugih stručnih tema povezanih s revizijom. 
U skladu sa potrebama profesije, Komora surađuje sa ministarstvima (npr. Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva, Ministarstvo pravosuđa), regulatorima (HANFA, HNB) i drugim institucijama (Državni ured za reviziju, Ured za sprječavanje pranja novca, FINA i dr.), fakultetima, sudovima, srodnim strukovnim udruženjima i komorama te s drugim relevantnim subjektima.