T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
06.07.2023.
OZNAKA EDUKACIJE: RI

Revizorski ispit - 6. i 7. srpnja 2023.

Revizorski ispit - prvo i ponovljeno polaganje (7 predmeta) i popravni (2 predmeta)

Hrvatska revizorska komora organizira ispitni rok za revizorski ispit za:

- kandidate koji po prvi puta pristupaju polaganju revizorskog ispita, a na datum revizorskog ispita ispunjavaju sve propisane uvjete za pristupanje polaganju revizorskog ispita;

- kandidate koji na prethodnim ispitnim rokovima nisu položili revizorski ispit, a na datum revizorskog ispita ispunjavaju propisane uvjete za pristupanje polaganju revizorskog ispita;

- kandidate koji na prethodnim ispitnim rokovima nisu položili najviše dva predmeta revizorskog ispita, a koji nisu Financijsko računovdstvo i Revizija, te imaju pravo pristupiti popravnom revizorskom ispitu.

Revizorski ispit se polaže 6. i 7. srpnja 2023. prema Programu revizorskog ispita za 2022. godinu.    

Revizorski ispit održava se u Zagrebu, na adresi koja će biti pravodobno objavljena.

Raspored polaganja predmeta revizorskog ispita po danima, te ostali detalji sadržani su Programu revizorskog ispita za 2022. godinu, što obvezno pročitajte. 

Obrazac prijave polaganja revizorskog ispita dostupan je ovdje.

Prijave i dokazi dostavljaju se Komori elektroničkim putem na email adresu:  hrk@revizorska-komora.hr ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

Rok za dostavu prijava i dokaza za polaganje revizorkog ispita traje od datuma ove objave sve do 25. lipnja 2023.

Naknada za polaganje cjelovitog revizorskog ispita (7 predmeta) iznosi 715,38 EUR po kandidatu, a naknada za polaganje popravnog revizorskog ispita iznosi 102,20 EUR po predmetu, a plaća se na osnovu računa Komore, u korist računa IBAN: HR2223900011100335853.

  

Prijavite se

Vrsta edukacije:

Revizorski ispit

Tipovi obrazovanja:

Stručni ispit