T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
06.07.2023.
OZNAKA EDUKACIJE: PI

Poseban ispit - 6. i 7. srpnja 2023.

Poseban ispit

Hrvatska revizorska komora organizira ispitni rok za poseban ispit za kandidate kojima je rješenjem Ministarstva financija ukinuto rješenje kojim je izdano odobrenje za rad ovlaštenom revizoru zbog neispunjavanja obveze stalnog stručnog usavršavanja.

Poseban ispit se polaže 6. i 7. srpnja 2023. prema Programu posebnog ispita za 2022. godinu.    

Poseban ispit održava se u Zagrebu, na adresi koja će biti pravodobno objavljena.

Raspored polaganja predmeta posebnog ispita po danima, te ostali detalji sadržani su Programu posebnog ispita za 2022. godinu, što obvezno pročitajte. 

Obrazac prijave polaganja posebnog ispita dostupan je ovdje.

Prijave i dokazi dostavljaju se Komori elektroničkim putem na email adresu:  hrk@revizorska-komora.hr ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

Rok za dostavu prijava i dokaza za polaganje posebnog ispita traje od datuma ove objave sve do 25. lipnja 2023.

Naknada za polaganje posebnog ispita iznosi 408,80 EUR po kandidatu, a plaća se na osnovu računa Komore, u korist računa IBAN: HR2223900011100335853.

 

 

  

Prijavite se

Vrsta edukacije:

Poseban ispit

Tipovi obrazovanja:

Stručni ispit