T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Ponovljeni javni poziv

Komora nije zaprimila dostavu kandidature za člana Suda časti, po javnom pozivu objavljenom 24.10.2022. na internetskoj stranici Komore, stoga Upravno vijeće Komore, na sjednici održanoj 10.11.2022., donosi Odluku o ponavljanju javnog poziva za dostavu kandidature za člana Suda časti (jedan član)

Na temelju odredbe članka 7. stavka 1. i stavka 4., članka 9. stavka 6. točke 2. i članka 19. Statuta Hrvatske revizorske komore (Narodne novine, broj: 58/18, 147/20 i 77/21, u daljnjem tekstu: Statut Komore) Hrvatska revizorska komora objavljuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se članovi Hrvatske revizorske komore (u daljnjem tekstu: Komora) koji ispunjavaju uvjete iz članka 7. stavka 1. točke 4. i članka 26. stavka 1. Statuta Komore na dostavu prijave kandidature radi izbora jednog (1) člana Suda časti.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

Prijava kandidature mora sadržavati sljedeće dokaze:
1. životopis,
2. da je kandidat evidentiran/a u registru ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija i u pripadnom upisniku kao član/ica Komore.

Rok za dostavu prijave kandidature s dokazima je zaključno 14. studeni 2022. godine.

Prijave kandidature s dokazima dostavljaju se putem pošte na adresu Komore, Zagreb, Radnička cesta 52/V, s naznakom „ za izbor člana Suda časti“ ili putem email adrese: hrk@revizorska-komora.hr .

Potpunom prijavom kandidature smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokaze navedene u ovom javnom pozivu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu kandidature ili ne ispunjava uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim po javnom pozivu, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Utvrđivanje prijedloga liste kandidata provodi posebna kandidacijska komisija. Prijedlog liste kandidata za izbor člana Suda časti, utvrđuje se prema pravodobnim i potpunim prijavama kandidata koji ispunjavaju uvjete iz ovog javnog poziva.

Izbor za člana Suda časti provesti će se na sjednici Skupštine Komore, sukladno odredbi članka 14. stavka 1. točke 4. Statuta Komore i Poslovniku o radu Skupštine Hrvatske revizorske komore.