T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Objavljen je novi Statut

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 77/2024 od 28. lipnja 2024. objavljen Statut Hrvatske revizorske komore.

Statutom se uređuju:

  • izmjene koje proizlaze iz primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (Narodne novine 27/24) a odnose se na stručno osposobljavanje za revizorski ispit, revizorski ispit, ispit osposobljenosti, poseban ispit, izdavanje smjernica Komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, ukidanje statusa revizorskog vježbenika
  • detaljnije se razrađuju i proširuju kriteriji za sudjelovanje u izbornim tijelima Komore (predsjednik Komore, Upravno vijeće, Sud časti, Odbor za nadzor financijskog poslovanja Komore) s ciljem dodatnog unapređenja njihove transparentnosti i kvalitete rada
  • proširuje se djelovanje i ovlasti Suda časti u odnosu na članove Komore kako bi se osigurao efikasniji mehanizam sprečavanja profesionalnog djelovanja članova koje je suprotno odredbama IFAC-ovog Kodeksa etike za profesionalne računovođe u praksi i Međunaordnih revizijskih standarda
  • preciznije se utvrđuju obveze članova Komore prilikom izlaska iz članstva
  • izmjene radi unapređenja internih administrativnih procesa rada Komore
  • kunski iznosi preračunati su u eurske iznose.

Puni tekst novog Statuta Komore možete naći na slijedećoj poveznici:

Statut Hrvatske revizorske komore (Narodne novine broj: 77/2024)