T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Objavljen je javni poziv za dostavu prijave kandidatura za članove Upravnog vijeća

zbog isteka prvog mandata četvorici članova Upravnog vijeća Komore u lipnju 2024. godine.
Pozivaju se članovi Komore koji ispunjavaju uvjete iz članka 16. stavaka 1., 2. i 3. Statuta Komore na dostavu kandidature, odnosno prijave kandidature za člana Upravnog vijeća Komore.

Prijava kandidature mora sadržavati sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za imenovanje u Upravno vijeće Komore:
1. životopis,
2. motivacijsko pismo,
3. da je kandidat evidentiran/a u registru ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisan kao član Komore,
4. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom statusu o zaposlenju u revizorskom društvu, odnosno kod samostalnog revizora, koji su evidentirani u pripadnim registrima Ministarstva financija i članovi su Komore,
5. potvrda revizorskog/ih društva/ava o radnom stažu kandidata u svojstvu ovlaštenog revizora u trajanju od najmanje pet uzastopnih godina u revizorskom/im društvom/ima,
6. pisana potpora najmanje deset članova Komore
7. izjavu da će pristupiti na javni razgovor/intervju pred kandidacijskom komisijom, koji će se s kandidatima održati u poslovnim prostorijama Komore na adresi: Zagreb, Radnička cesta 52/V, po proteku roka od 30 dana nakon objave ovog poziva.

Rok za dostavu prijave kandidature s dokazima je 30 dana od dana objave ovog javnog poziva na web stranici Komore. Prijave kandidature s dokazima dostavljaju se putem pošte na adresu Komore, Zagreb, Radnička cesta 52/V, s naznakom „ za izbor člana Upravnog vijeća“.

Potpunom prijavom kandidature smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokaze navedene u ovom javnom pozivu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu kandidature ili ne ispunjava uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim po javnom pozivu, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Dokumentu Javnog poziva možete pristupiti ovdje: