T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
18.05.2023.
OZNAKA EDUKACIJE: SS

ESG tema 2023. - Upravljački kriteriji

ESG tema - Upravljački kriteriji, sastavni je dio programa Lider konferencije ESG - Održiva budućnost.

Komora, kao stručni partner Lider Media d.o.o., sudjeluje u izvedbi programa Lider konferenciji ESG - Održiva budućnost, s temom Upravljački kriteriji.

Ovlašteni revizori sudjelovanjem na ovom stručnom skupu, u organizaciji Lider Media d.o.o., mogu ostvariti jedan bod stalnog stručnog usavršavanja iz područja revizije, jer je Komora za ESG temu  - Upravljački kriteriji, koju izlaže Berislav Horvat, ishodila prethodnu suglasnost Ministarstva finacija.

Program ESG teme i prethodna suglasnost Ministarstva finacnija dostupni su ovdje.

Sudjelovanje ovom stručnom skupu potrebno je prijaviti Komori putem web prijave ili na mail hrk@revizorska-komora.hr. Kotizacije se uplaćuje na račun Lidera, kao organizatora, prema uputi.     

     

  

Prijavite se

Vrsta edukacije:

Stalno stručno usavršavanje

Tipovi obrazovanja:

Stručni skup

Trajanje edukacije:

1 sat

Bodovanje:

1 bod, revizija