T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
28.11.2023.
OZNAKA EDUKACIJE: EL-2

E-learning za 2023. - ESG teme

Prijava za program e-learning tema koje su na raspolaganju za pregled i ostvarivanje bodova stalnog stručnog usavršavanja u razdoblju od 19.10.2023. do 28.11.2023.

Napominjeno da ovo nije iskaz interesa već prijava za uslugu pristupa e-learning programu! 
Naknade za uslugu pristupa e-learning programu plaćaju se na osnovu računa Komore, koji se ispostavlja nakon zaprimljene prijave.

Naknada za ESG paket (tri teme) iznosi 39,81 EUR.

Prijavite se

Vrsta edukacije:

E-learning

Tipovi obrazovanja:

Webinar

Trajanje edukacije:

trajanje pojedine e-learning teme je min 60 minuta

Bodovanje:

ukupno 3 boda iz područja računovodstva (3 "A")