T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
28.11.2023.
OZNAKA EDUKACIJE: EL-1

E-learning za 2022.

Prijava za program e-learning tema koje su na raspolaganju za pregled i ostvarivanje bodova stalnog stručnog usavršavanja u razdoblju od 29.11.2022. do 28.11.2023.

Napominjeno da ovo nije iskaz interesa već prijava za uslugu pristupa e-learning programu! 
Plaćanje naknade za uslugu pristupa e-learning programu vrši se po ispostavljenom računu, koji slijedi nakon zaprimljene prijave.

Prijavite se

Vrsta edukacije:

E-learning

Tipovi obrazovanja:

Webinar

Trajanje edukacije:

trajanje pojedine e-learning teme je 60 minuta

Bodovanje:

ukupno 15 bodova, od čega 10 bodova iz područja računovodstva (4 "A") i 5 bodova iz područja revizije (2 "A")