Hrvatska revizorska komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske temeljem odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o reviziji ("Narodne novine" broj: 146/05).
Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji, Statutom Komore i drugim aktima. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.
Komora je od 5. studenoga 2010. pridruženi član Međunarodne organizacije računovođa - IFAC, a od 16. prosinca 2010. je pridruženi član Europske federacije računovođa - FEE.

AKTUALNO

Zagreb, 2. veljače 2016.

Objava dopune privremenih rezultata ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora održanog 21. i 22. siječnja 2016.

Zagreb, 27. siječnja 2016.

Objava privremenih rezultata ispita za sjecanje zvanja ovlaštenog revizora održanog 21. i 22. siječnja 2016.

Zagreb, 21. prosinca 2015.

Objava HRK Smjernica o sastavljanju revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji i revizijskom uvidu financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Zagreb, 12. listopada 2015.

Konačna informacija o održavanju Radionice 22, uslijediti će nakon potvrde termina od strane predviđenog predavača.

Zagreb, 21. srpnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljen je ispravak Uredbe 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Zagreb, 27. svibnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljena je Direktiva 2014/56/EU o izmjeni Direktive 2006/43/EZ i Uredba 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

OBAVIJESTI O RADIONICAMA I STRUČNIM SKUPOVIMA U ORGANIZACIJI DRUGIH STRUKOVNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

Radionice, seminari i savjetovanja Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Tribine Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Seminari i treninzi u organizaciji TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.

Tečajevi Akademije Zagrebačke burze

 

Kalendar događaja