Hrvatska revizorska komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske, temeljem odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o reviziji ("Narodne novine" broj: 146/05).
Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji, Statutom Komore i drugim aktima. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.
Komora je od 5. studenoga 2010. pridruženi član Međunarodne organizacije računovođa - IFAC, a od 16. prosinca 2010. je pridruženi član Europske federacije računovođa - FEE.

AKTUALNO

Zagreb, 17. listopada 2014.

Popis prijavljenih za Radionicu 12, u Splitu 21.10.2014.

Zagreb, 16. listopada 2014. - VAŽNO!!

Promjene termina održavanja Radionice 13 u Splitu i Osijeku - novi termin održavanja Radionice 13 u Splitu je 10.12.2014., a u Osijeku 17.12.2014.

Obavijest o održavanju radionice na temu: Revizija ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije, u organizaciji TIM4PIN

Zagreb, 9. listopada 2014.

Najava održavanja Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa

Zagreb, 3. listopada 2014.

Obavijest polaznicima programa stručnog osposobljavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora

Zagreb, 29. rujna 2014.

Izmjene i dopune Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, od 12.9.2014.

Zagreb, 4. rujna 2014.

Obavijest vezano za radionice u organizaciji Komore

Najava radionica u organizaciji Komore za razdoblje rujan - prosinac 2014.

Zagreb, 28. srpnja 2014.

Obavijest o provedbi stručnog obrazovanja i ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2014. godini

Zagreb, 21. srpnja 2014.

Izmjene i dopune Statuta Komore od 10. svibnja 2014., dostupne su ovdje

U službenom glasilu Europske unije objavljen je ispravak Uredbe 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Zagreb, 27. svibnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljena je Direktiva 2014/56/EU o izmjeni Direktive 2006/43/EZ i Uredba 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Zagreb, 13. svibnja 2014.

Zahtjev neovisnosti ovlaštenih revizora u slučaju revizija financijskih izvještaja mirovinskih fondova i obveznih mirovinskih društava.

Zagreb, 28. ožujka 2014. - VAŽNO!

Prijevodi IFAC priručnika dostupni su ovdje

OBAVIJESTI O RADIONICAMA I STRUČNIM SKUPOVIMA U ORGANIZACIJI DRUGIH STRUKOVNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

Radionice, seminari i savjetovanja Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Tribine Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Tečajevi Akademije Zagrebačke burze