Hrvatska revizorska komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske, temeljem odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o reviziji ("Narodne novine" broj: 146/05).
Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji, Statutom Komore i drugim aktima. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.
Komora je od 5. studenoga 2010. pridruženi član Međunarodne organizacije računovođa - IFAC, a od 16. prosinca 2010. je pridruženi član Europske federacije računovođa - FEE.

AKTUALNO

Zagreb, 16. rujna 2014.

Obavijest u vezi stručnog osposobljavanja i polaganja revizorskog ispita u 2014. godini

Zagreb, 15. rujna 2014.

Popis prijavljenih za Radionicu 11, u Rijeci 16.9.2014.

Dodatni termin Radionice 11 u Splitu - 24.9.2014. - VAŽNO!!!

Popis prijavljenih za Radionicu 11, u Splitu 23.9.2014.

Zagreb, 4. rujna 2014.

Obavijest vezano za radionice u organizaciji Komore

Zagreb, 22. kolovoza 2014.

Poziv za dostavu prijava i dokumentacije za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora - rok 8. rujna 2014.

Najava radionica u organizaciji Komore za razdoblje rujan - prosinac 2014.

Zagreb, 28. srpnja 2014.

Obavijest o provedbi stručnog obrazovanja i ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2014. godini

Zagreb, 21. srpnja 2014.

Izmjene i dopune Statuta Komore od 10. svibnja 2014., dostupne su ovdje

U službenom glasilu Europske unije objavljen je ispravak Uredbe 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Zagreb, 27. svibnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljena je Direktiva 2014/56/EU o izmjeni Direktive 2006/43/EZ i Uredba 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Zagreb, 13. svibnja 2014.

Zahtjev neovisnosti ovlaštenih revizora u slučaju revizija financijskih izvještaja mirovinskih fondova i obveznih mirovinskih društava.

Zagreb, 28. ožujka 2014. - VAŽNO!

Objavljeni su prijevodi IFAC priručnika i dostupni su ovdje

Zagreb, 9. siječnja 2014.

Poziv i obavijest Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Obavijesti o tečajevima Akademije Zagrebačke burze u 2014. godini