Hrvatska revizorska komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske, temeljem odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o reviziji ("Narodne novine" broj: 146/05).
Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji, Statutom Komore i drugim aktima. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.
Komora je od 5. studenoga 2010. pridruženi član Međunarodne organizacije računovođa - IFAC, a od 16. prosinca 2010. je pridruženi član Europske federacije računovođa - FEE.

AKTUALNO

Zagreb, 4. svibnja 2015.

Najava popravnog/ponovljenog ispitnog roka za kandidate iz obrazovnog ciklusa 2014. i ranije, za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora

Popis prijavljenih za kombiniranu radionicu 17, u Osijeku, 5.5.2015.

Zagreb, 27. travnja 2015.

Objava HRK Smjernice 5 - Sastavljanje izvješća neovisnog revizora u slučaju revizorskog društva slijednika i HRK Smjernice 6 - Revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 207a. Zakona o vodama

Zagreb, 20. travnja 2015. - VAŽNO!

Uvažavajući interes ovlaštenih revizora za Radionicu 18 - Revizijski uvid, u Zagrebu je osiguran dodatni termin, i to 27. svibnja 2015.

Zagreb, 31. ožujka 2015.

Objava Izvješća o transparentnosti za 2014. godinu

Zagreb, 18. ožujka 2015.

Raspored održavanja i prijave za radionicu 17 i radionicu 18

Zagreb, 23. siječnja 2015.

Objava rezultata nadzora provedenih tijekom nadzorne godine 2013./2014.

Zagreb, 21. srpnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljen je ispravak Uredbe 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Zagreb, 27. svibnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljena je Direktiva 2014/56/EU o izmjeni Direktive 2006/43/EZ i Uredba 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

OBAVIJESTI O RADIONICAMA I STRUČNIM SKUPOVIMA U ORGANIZACIJI DRUGIH STRUKOVNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

Radionice, seminari i savjetovanja Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Tribine Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Tečajevi Akademije Zagrebačke burze