Hrvatska revizorska komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske, temeljem odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o reviziji ("Narodne novine" broj: 146/05).
Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji, Statutom Komore i drugim aktima. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.
Komora je od 5. studenoga 2010. pridruženi član Međunarodne organizacije računovođa - IFAC, a od 16. prosinca 2010. je pridruženi član Europske federacije računovođa - FEE.

AKTUALNO

Zagreb, 21. srpnja 2015.

Poštovani posjetitelji internetske stranice Hrvatske revizorske komore, zbog radova koji će se izvoditi tijekom ovog tjedna na informatičkoj infrastrukturi ispričavamo se zbog moguće nedostupnosti određenih sadržaja.

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Informacija o organizaciji novog ciklusa stručnog obrazovanja i ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora

Zagreb, 15. srpnja 2015.

Objava konačnih rezultata revizorskog ispita održanog 1. i 2. srpnja 2015.

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Godišnji upitnik 2015 za potrebe nadzora - instruktivni rok dostave je: najkasnije do 30. lipnja 2015.

Podsjetnik ovlaštenim revizorima za dostavu Upitnika o stalnom stručnom usavršavanju za 2014. godinu, u roku do 30. lipnja 2015.

Objava prijevoda izmijenjenih MRevS-a 315, MRevS-a 610 i MSU 2400

Zagreb, 14. svibnja 2015.

U Narodnim novinama broj 51/15 od 12. svibnja 2015., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

Zagreb, 21. srpnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljen je ispravak Uredbe 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Zagreb, 27. svibnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljena je Direktiva 2014/56/EU o izmjeni Direktive 2006/43/EZ i Uredba 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

OBAVIJESTI O RADIONICAMA I STRUČNIM SKUPOVIMA U ORGANIZACIJI DRUGIH STRUKOVNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

Radionice, seminari i savjetovanja Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Tribine Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Tečajevi Akademije Zagrebačke burze