Hrvatska revizorska komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske temeljem odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o reviziji ("Narodne novine" broj: 146/05).
Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji, Statutom Komore i drugim aktima. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.
Komora je od 5. studenoga 2010. pridruženi član Međunarodne organizacije računovođa - IFAC, a od 16. prosinca 2010. je pridruženi član Europske federacije računovođa - FEE.

AKTUALNO

Zagreb, 12. srpnja 2016.

Obavijest o održavanju ispitnog roka za kandidate edukacijskog ciklusa 2015., 2014. i 2012. - 15. i 16. rujna 2016.

Informacija o organizaciji novog edukacijskog ciklusa za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2016. godini

Obavijest o planu i programu radionica stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u razdoblju rujan - prosinac 2016.

Zagreb, 3. lipnja 2016.

Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora za 2015. godinu

Zagreb, 31. svibnja 2016.

Konačni prijedlozi Hrvatske revizorske komore na nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Zagreb, 30. svibnja 2016.

Objava sveukupnih rezultata nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2014./2015.

Zagreb, 21. srpnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljen je ispravak Uredbe 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Zagreb, 27. svibnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljena je Direktiva 2014/56/EU o izmjeni Direktive 2006/43/EZ i Uredba 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

OBAVIJESTI O RADIONICAMA I STRUČNIM SKUPOVIMA U ORGANIZACIJI DRUGIH STRUKOVNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

Radionice, seminari i savjetovanja Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Tribine Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Seminari i treninzi u organizaciji TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.

Tečajevi Akademije Zagrebačke burze