Hrvatska revizorska komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske, temeljem odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o reviziji ("Narodne novine" broj: 146/05).
Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji, Statutom Komore i drugim aktima. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.
Komora je od 5. studenoga 2010. pridruženi član Međunarodne organizacije računovođa - IFAC, a od 16. prosinca 2010. je pridruženi član Europske federacije računovođa - FEE.

AKTUALNO

Zagreb, 29. svibnja 2015.

Poziv kandidatima za prijavu polaganja revizorskog ispita u ponovljenom i popravnom roku 1. i 2. srpnja 2015. godine

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Godišnji upitnik 2015 za potrebe nadzora - instruktivni rok dostave je: najkasnije do 30. lipnja 2015.

Podsjetnik ovlaštenim revizorima za dostavu Upitnika o stalnom stručnom usavršavanju za 2014. godinu, u roku do 30. lipnja 2015.

Objava prijevoda izmijenjenih MRevS-a 315, MRevS-a 610 i MSU 2400

Zagreb, 21. svibnja 2015.

Obavijest o 50. simpoziju Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika "Uloga regulatora u razvoju gospodarstva Hrvatske", u Opatiji 11. do 13. lipnja 2015.

Zagreb, 14. svibnja 2015.

U Narodnim novinama broj 51/15 od 12. svibnja 2015., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

Zagreb, 11. svibnja 2015.

Objava odgovora Upravnog vijeća Komore na pitanja grupe revizorskih društava

Zagreb, 4. svibnja 2015.

Najava popravnog/ponovljenog ispitnog roka za kandidate iz obrazovnog ciklusa 2014. i ranije, za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora

Zagreb, 27. travnja 2015.

Objava HRK Smjernice 5 - Sastavljanje izvješća neovisnog revizora u slučaju revizorskog društva slijednika i HRK Smjernice 6 - Revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 207a. Zakona o vodama

Zagreb, 31. ožujka 2015.

Objava Izvješća o transparentnosti za 2014. godinu

Zagreb, 23. siječnja 2015.

Objava rezultata nadzora provedenih tijekom nadzorne godine 2013./2014.

Zagreb, 21. srpnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljen je ispravak Uredbe 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Zagreb, 27. svibnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljena je Direktiva 2014/56/EU o izmjeni Direktive 2006/43/EZ i Uredba 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

OBAVIJESTI O RADIONICAMA I STRUČNIM SKUPOVIMA U ORGANIZACIJI DRUGIH STRUKOVNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

Radionice, seminari i savjetovanja Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Tribine Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Tečajevi Akademije Zagrebačke burze