Hrvatska revizorska komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske temeljem odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o reviziji ("Narodne novine" broj: 146/05).
Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji, Statutom Komore i drugim aktima. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.
Komora je od 5. studenoga 2010. pridruženi član Međunarodne organizacije računovođa - IFAC, a od 16. prosinca 2010. je pridruženi član Europske federacije računovođa - FEE.

AKTUALNO

Zagreb, 22. travnja 2016.

Prijevodi izmijenjenog MRevS-a 315 i MRevS-a 610 te izmijenjenog MSU 2400, objavljeni su u Narodnim novinama br. 33/16

Zagreb, 21. travnja 2016.

Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Pravilnika o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije

Termini održavanja Radionice 25, u Zagrebu - 10.5.2016., 11.5.2016. i 12.5.2016.

Zagreb, 20. travnja 2016. - VAŽNO!

Obavijest o pokretanju postupka izbora članova Upravnog vijeća Komore

Zagreb, 8. travnja 2016.

Obavijest o Godišnjem upitniku 2016 s rokom dostave 30.4.2016.

Zagreb, 21. srpnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljen je ispravak Uredbe 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Zagreb, 27. svibnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljena je Direktiva 2014/56/EU o izmjeni Direktive 2006/43/EZ i Uredba 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

OBAVIJESTI O RADIONICAMA I STRUČNIM SKUPOVIMA U ORGANIZACIJI DRUGIH STRUKOVNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

Radionice, seminari i savjetovanja Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Tribine Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Seminari i treninzi u organizaciji TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.

Tečajevi Akademije Zagrebačke burze