Hrvatska revizorska komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske temeljem odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o reviziji ("Narodne novine" broj: 146/05).
Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji, Statutom Komore i drugim aktima. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.
Komora je od 5. studenoga 2010. pridruženi član Međunarodne organizacije računovođa - IFAC, a od 16. prosinca 2010. je pridruženi član Europske federacije računovođa - FEE.

AKTUALNO

Zagreb, 17. kolovoza 2015.

Poziv zainteresiranima za dostavu prijava i dokumenata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklusu 2015.

Najava edukacijskih radionica u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, u razdoblju rujan 2015. - lipanj 2016.

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Informacija o organizaciji novog ciklusa stručnog obrazovanja i ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Objava prijevoda izmijenjenih MRevS-a 315, MRevS-a 610 i MSU 2400

Zagreb, 14. svibnja 2015.

U Narodnim novinama broj 51/15 od 12. svibnja 2015., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

Zagreb, 21. srpnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljen je ispravak Uredbe 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Zagreb, 27. svibnja 2014.

U službenom glasilu Europske unije objavljena je Direktiva 2014/56/EU o izmjeni Direktive 2006/43/EZ i Uredba 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

OBAVIJESTI O RADIONICAMA I STRUČNIM SKUPOVIMA U ORGANIZACIJI DRUGIH STRUKOVNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

Radionice, seminari i savjetovanja Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Tribine Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Tečajevi Akademije Zagrebačke burze