T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
08.07.2024.
OZNAKA EDUKACIJE: RI

Revizorski ispit - 8. i 9. srpnja 2024.

Revizorski ispit - prvo i ponovljeno polaganje (7 predmeta)

Hrvatska revizorska komora organizira ispitni rok revizorskog ispita za kandidate koji su započeli polaganje revizorskog ispita prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 27/24), a koji:

- na datum revizorskog ispita ispunjavaju sve propisane uvjete za pristupanje polaganju cjelovitog revizorskog ispita ili

- na prethodnim ispitnim rokovima su ostvarili pravo pristupa popravnom revizorskom ispitu.

Revizorski ispit - cjeloviti, polaže se 8. i 9. srpnja 2024., a revizorski ispit - popravni, polaže se 9. srpnja 2024., prema Programu revizorskog ispita za 2023. godinu, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.    

Revizorski ispit održava se u Sveučilištu Algebra, na adresi Zagreb, Gradišćanska 24.

Raspored polaganja predmeta revizorskog ispita po danima, te ostali detalji sadržani su Programu revizorskog ispita za 2023. godinu, što obvezno pročitajte. 

Obrazac prijave polaganja revizorskog ispita dostupan je ovdje.

Prijave i dokazi dostavljaju se Komori elektroničkim putem na email adresu:  hrk@revizorska-komora.hr ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

Rok za dostavu prijava i dokaza za polaganje revizorskog ispita traje od datuma ove objave sve do 28. lipnja 2024.

Naknada za polaganje cjelovitog revizorskog ispita (7 predmeta) iznosi 715,38 EUR po kandidatu, a naknada za polaganje popravnog revizorskog ispita iznosi 102,20 EUR po predmetu. Naknade se plaćaju nakon održanog ispita, na osnovu računa Komore, u korist  IBAN: HR2223900011100335853.

  

Prijavite se
Prijavite se

Vrsta edukacije:

Revizorski ispit

Tipovi obrazovanja:

Stručni ispit