T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
06.12.2022.
OZNAKA EDUKACIJE: PI

Poseban ispit - 6. i 7. prosinca 2022.

Poseban ispit

Hrvatska revizorska komora organizira ispitni rok za poseban ispit za kandidate kojima je rješenjem Ministarstva financija ukinuto rješenje kojim je izdano odobrenje za rad ovlaštenom revizoru zbog neispunjavanja obveze stalnog stručnog usavršavanja.

Poseban ispit se polaže 6. i 7. prosinca 2022. prema Programu posebnog ispita za 2022. godinu.    

Poseban ispit održava se u hotelu Antunović, na adresi Zagreb,  Slavonska avenija 100a.

Raspored polaganja predmeta posebnog ispita po danima, te ostali detalji sadržani su Programu posebnog ispita za 2022. godinu, što obvezno pročitajte. 

Obrazac prijave polaganja posebnog ispita dostupan je ovdje.

Prijave i dokazi dostavljaju se Komori elektroničkim putem na email adresu:  hrk@revizorska-komora.hr ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

Rok za dostavu prijava i dokaza za polaganje posebnog ispita, zbog kasnijeg izdavanja prethodne suglasnosti, traje od datuma ove objave sve do 4. prosinca 2022.

Naknada za polaganje posebnog ispita iznosi 3.080,00 kn po kandidatu, a plaća se na osnovu računa Komore, u korist računa IBAN: HR2223900011100335853.

 

 

  

Prijavite se

Vrsta edukacije:

Poseban ispit

Tipovi obrazovanja:

Stručni ispit