Napomena
 • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

  Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

FEE – novosti i objave

Zagreb, 23. ožujka 2020.

Poštovane članice i članovi Hrvatske revizorske komore,

vezano za aktualnost epidemije/pandemije izazvane virusom COVID19, upućujemo sve zainteresirane, članove i drugu stručnu javnost, na objave Accountancy Europe, kao jedan od mogućih izvora informacija o utjecaju COVID19 na financijsko izvještavanje i reviziju. Predmetni sadržaji (na engleskom jeziku) dostupni su na poveznici:

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/covid-19-resources-for-european-accountants/.

Iz objava u vezi financijskog izvještavanja razvidna je preporuka da se, za financijske izvještaje subjekata čije je poslovanje izloženo COVID19 za razdoblje koje je završilo 31. prosinca 2019., razmotre učinci COVID19 na poslovanje (npr. djelatnost turizam, transporti, uslužne djelatnosti, i sl.) te da se isti na primjeren način uključe u financijske izvještaje kroz prezentaciju i objave (npr. događaji nakon izvještajnog razdoblja, neograničenost poslovanja, mjerenje fer vrijednosti, procjena očekivanog kreditnog gubitka, umanjenje vrijednosti imovine te ostali zahtjevi objavljivanja i računovodstvenih procjena). Nadalje, za financijske izvještaje subjekata čije poslovanje je izloženo COVID19 za razdoblja koja završavaju nakon 31. prosinca 2019., u kontekstu primjene računovodstvenih standarda financijskog izvještavanja nameće se obveznim razmatranja u vezi nefinancijske imovine, financijskih instrumenata, najmova, priznavanja prihoda, nefinancijskih obveza, neograničenosti poslovanja, objavljivanja, privremenih financijskih izvještaja i druga pitanja.

Implikacije na financijsko izvještavanje subjekata čije je poslovanje izloženo COVID19, posljedično upućuju revizore na poduzimanje primjerenih reakcija radi osiguravanja kontinuiteta u obavljanju revizije financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim revizijskim standardima, čak i pod pritiskom promjene vremenskih rokova. Zbog navedenog zahtjeva, revizori bi trebali (za)stati s daljnjim tijekom revizije kako bi razmotrili uvjete za nastavak i pripremili revizijske postupke kao prikladni odgovor na okolnosti da epidemija COVID19 ima utjecaj ili će utjecati na poslovanje i financijsko izvještavanje revidiranog subjekta.

Komora je u komunikaciji s Ministarstvom financija u vezi utjecaja epidemije virusa COVID19 na financijsko izvještavanje i reviziju financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj te očekuje skoru objavu pripadne odluke Ministarstva financija. Vaša pitanja i prijedloge u vezi ovih aktualnosti uputite elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

Zagreb, 6. prosinca 2017.

Accountancy Europe je objavio publikaciju s rezultatima ankete o tome kako su, u kontekstu računovodstvenih i revizijskih reformskih promjena iz 2014. godine, u Europi definirani subjekti od javnog interesa.

Definition of Public Interest Entities in Europe

 

Zagreb, 2. ožujka 2017.

Nastavno brojnim upitima i interesu ovlaštenih revizora, članova Hrvatske revizorske komore, o statusu implementacije Direktive 2014/56/EU u novi Zakon o revizji i izravnoj primjeni odredbi Uredbe EU 537/14, na pažnju dajemo podatke o statusu istog procesa u Europskoj uniji (stanje na datum 23.1.2017.).

Audit policy implementation, update on January 23, 2017

 

Zagreb, 2. ožujka 2017.

Slijedom obveze izravne primjene Uredbe EU 537/2014 i činjenice da će počevši s 2017. godinom nastupiti značajne promjene za revizorska društva koja obavljaju zakonske revizije subjekata od javnog interesa, na pažnju dajemo AE publikacije, u izvorniku na engleskom jeziku, s temama o primjeni određenih odredbi Uredbe EU 537/2014:

1. Briefing Paper: Provision of Non-Audit-Services to Public Interest Entity statutory audit clients: A Need for Clarification and Consistency, 2014

2. Briefing Paper: The Appointment of the Auditor and the Duration of the Audit Engagement: Striving for a Workable Single Market in the EU, 2014

3. Auditor selection: Towards best practices, 2013

4. Auditor selection: 4 steps to a more effective process, 2016

5. Briefing Paper: Public Oversight of the Audit Profession: Enhancing Credibility and Supporting Cooperation

 

Zagreb, 27. svibnja 2014.

Direktiva o izmjenama i dopunama direktive o zakonskim revizijama godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja te posebna regulacija o zakonskim revizijama subjekata od javnog interesa, ključni su dokumetni koji reguliraju revizorsku djelatnost na razini Europske unije. Slijedom činjenice da je obvezujući za svaku zemlju članicu, slijede i izmjene zakonodavnog okvira u Republici Hrvatskoj.

Trenutno, oba dokumenta su dostupna na engleskom jeziku, a uskoro će biti dostupni i na hrvatskom jeziku.

European Directive on statutory audits of annual and consolidated accounts
European Regulation on statutory audit of public-interest entities

 

Zagreb, 9. prosinca 2011.

Vezano na aktualne najave promjena europskog pravnog okvira za područje revizije godišnjih financijskih izvještaja (objava od 06.12.2011.), ovdje možete pronaći završni izvještaj ESCP Europe (renomirane poslovne škole) koja je, za potrebe daljnjih rasprava i odlučivanja na razini Europske Komisije, provela analizu i izradila studiju o efektima primjene objavljenih prijedloga uključivši i utjecaj na revizorsko tržište.

Final report ESCP Europe study 111109

Executive summary final report ESCP Europe study 111109

Appendix final report ESCP Europe study 111109

 

Zagreb, 6. prosinca 2011.

Poštovani članovi Komore,

ovdje možete pronaći dokumente Europske komisije koji su objavljeni 30. studenoga 2011. (dostupno u izvorniku, na engleskom jeziku), a sadrže prijedloge najavljenih promjena revizorskog tržišta:

1. Press Release: Restoring confidence in financial statements: the European Commission aims at a higher quality, dynamic and open audit market 

2. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts 

3. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities 

4. Executive summary of the impact assessment accompanying the proposals.

Vaše cijenjene komentare u svezi objavljenih prijedloga slobodno uputite na kontakt adresu Komore: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

Ovdje je dostupna nova FEE informativna brošura, u izvorniku (na engleskom jeziku):

Briefing Paper 07 Proportionality and ISAs 1109.pdf

 

Zagreb, 22. kolovoza 2011. >>

Poštovani članovi Komore,
vama za informaciju dajemo pregled aktualnih FEE obavijesti:

 1. FEE upozorenje o izloženosti državnom dugu i bitnim pitanjima za obveznike financijskog izvještavanja i revizore - povećanje prinosa obveznica, pad kreditnog rejtinga, izloženost pojedinim državama s naglašenim financijskim problemima, izloženost pojedinim financijskim instrumentima, posljedični financijski položaj druge ugovorne strane i utjecaj na revizorsko izvješće.

  Tekst u izvorniku "Alert - Sovereign Debt Exposures" dostupan je ovdje ili na FEE web stranici www.fee.be

 2. FEE informativna brošura o povećanju kvalitete izvještavanja sukladno Solvency II i očekivanju korisnika izvještaja, a vezano na preporučenu harmonizaciju zahtjeva za neovisnim mišljenjem o regulatornim objavama osiguravajućih društava u Europskoj uniji sukladno Solvency II okviru (javni i regulatorni izvještaji).

  Dokument u izvorniku "Enhancing the Quality of Solvency II Public Reporting" dostupan je na FEE web adresi:
  http://www.fee.be/publications/default.asp?library_ref=4&content_ref=1420.

 3. FEE poziv za sudjelovanje u IFAC SMPs Anketi za 3. tromjesečje 2011., o ključnim problemima i pitanjima s kojima se suočavaju samostalni revizori, te mala i srednje velika revizorska društva diljem svijeta. Sudjelovanje u trominutnoj anketi možete ostvariti izravno na adresi: https://www.research.net/s/SMPQuickPoll-August2011
 

Zagreb, 29. srpnja 2011. >>

Na pažnju svim članovima Hrvatske revizorske Komore:

Dana 30. lipnja 2011. u organizaciji FEE održana je konferencija pod nazivom „FEE Conference on Audit Policy“, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Hrvatske revizorske Komore.

Nastavno na održanu konferenciju o aktualnom stanju i politici daljnjeg razvoja revizije, FEE je izradio pet informativnih brošura namijenjenih revizorima i drugim ne-revizorskim profesijama (rukovoditelje, zakonodavce, regulatore, političare i druge sudionike) s preglednim prikazom određenih pitanja značajnih za daljnji razvoj revizije.

Kratki prikaz predmetnih brošura daje se u nastavku, a sve brošure u izvorniku (na engleskom jeziku) su dostupne ovdje i na web stranici FEE www.fee.be.

1. Razvijanje uloge revizora i revizorove komunikacije

U ovoj Brošuri, FEE ističe svoju spremnost da, u dijalogu sa svim sudionicima, aktivno pridonosi razvoju buduće uloge revizora i revizorove komunikacije.
Što se tiče pitanja razvoja uloge revizora, ono bi moglo biti prošireno na uvjerenja o poslovnim rizicima i na daljnje praćenje budućih informacija kao dodatak sadašnjem fokusiranju na prošlim/završenim radnjama. Dok se za revizorovu komunikaciju ističe da bi ona mogla imati koristi od boljeg usklađenja javnih očekivanja od revizije i samog obavljanja revizije koje će uključivati jasniju artikulaciju revizorove društvene uloge. U tom smislu FEE podržava dijalog između tri strane - revizora, supervizora i trgovačkih društava. Nadalje, za revizijske klijente, redovitija komunikacija s revizorom može uvelike poboljšati sposobnost njihovih upravljačkih tijela da ispune svoje nadzorne uloge.

2. Imenovanje revizora

Ova FEE Brošura ističe nekoliko ključnih aspekata povezanih s imenovanjem (izborom) revizora, a odnose se na razmatranja trgovačkih društava u vezi s procesom izbora revizora prije početka revizorskog rada, zatim o broju revizora koje trgovačko društvo izabire te o učestalosti izbora i/ili ponovnog imenovanja revizora svog trgovačkog društva.

3. Pružanje ne-revizijskih usluga revizijskim klijentima

U ovoj Brošuri, FEE objašnjava postojanje različitih kategorija ne-revizijskih usluga koje se ne trebaju tretirati kao monolitni blok koji ugrožava revizorovu neovisnost te su s toga zabranjene u cijelosti.
Dakako, određene usluge bi trebale biti zabranjene dok druge pak jesu dopuštene ali uz uvjet da moraju biti izvedene od strane revizora.
Pružanje drugih usluga za revizijske, a posebno za ne-revizijske klijente, prepoznato je od mnogih kao poticaj za poboljšanje kvalitete revizije i njezine učinkovitosti i djelotvornosti.

4. Europska putovnica za revizore i revizorska društva

U ovoj Brošuri, FEE smatra ideju Europske putovnice za revizore i revizorske tvrtke atraktivnom. Učinkovitost ove ideje u velikoj mjeri će ovisiti o daljnjem usklađivanju profesionalno-obrazovnih zahtjeva, uključujući i test sposobnosti, usvajanju međunarodnih standarda u EU vezanih uz reviziju i neovisnost, o već usvojenim računovodstvenim standardima i pan-EU nadzornom tijelu za reviziju. Nadalje, daljnja harmonizacija biti će potrebna u svezi zakona o trgovačkim društvima i oporezivanju.

5. Budućnost nadzora nad revizorskom profesijom - daljnja suradnja

Ovom Brošurom FEE podupire daljnju integraciju i suradnju u svezi nadzora revizorskog društva na europskoj razini. FEE preporuča da European Group of Auditors’ Oversight Bodies (EGAOB) primijeni novu strukturu i transformira se u tro-razinski Odbor kako bi se postigla tješnja suradnja između nacionalnih nadzornih tijela. FEE vjeruje da bi taj Odbor mogao razmotriti uspostavu kolegija/učilišta za nadzorna tijela revizije radi osposobljavanja za nadzor nad paneuropskim revizorskim društvima čija registracija obuhvaća nekoliko država članica EU

Vjerujemo da će vas ove FEE Brošure u svezi politike daljnjeg razvoja revizije potaknuti na raspravu u vašim radnim sredinama, s drugim kolegama revizorima i naravno, s vašim klijentima. Vaše cijenjene komentare i prijedloge o ovim aktualnim temama za revizorsku struku možete slobodno dostaviti na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript i Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

Zagreb, 01. travnja 2011.>>

Svim članovima Hrvatske revizorske komore:

Europska komisija je dana 19. siječnja 2011. donijela Odluku 2011/30/EK o jednakoj vrijednosti sustava javnog nadzora, provjere kvalitete, istraga i kazni za revizore i revizorske subjekte određenih trećih država i prijelaznom razdoblju za revizijske aktivnosti revizora i revizorskih subjekata iz određenih trećih država u Europskoj uniji. Navedenom Odlukom, sustav javnog nadzora, provjere kvalitete, istraga i kazni za revizore i revizijske subjekte u Republici Hrvatskoj ocijenjen je kao sustav jednako vrijedan sustavima zemalja članica Europske unije.

Ocjena Europske Komisije o jednakoj vrijednosti organizacije i djelovanja revizijske struke u Republici Hrvatskoj daje dobru osnovu Komori za razvijanje suradnje na razini srodnih strukovnih organizacija i nadležnih tijela članica Europske unije, a ujedno i poticaj za daljnje aktivnosti Komore na unaprjeđivanju i osiguravanja kvalitete revizijske struke.

Neslužbeni prijevod Odluke 2011/30/EK, dostupan je ovdje, a originalni tekst dostupan je na ovoj web adresi.


Na pažnju svim članovima Hrvatske revizorske Komore:

IFAC-ov Odbor za samostalne revizore i male i srednje velika revizorska društva, će u cilju praćenja ključnih problema i pitanja s kojima se u poslovanju suočavaju samostalni revizori i mala i srednje velika revizorska društva diljem svijeta, tijekom 2011. provoditi kratke ankete. Dinamika anketiranja je tromjesečna. Prva anketa provedena je u razdoblju 27.01.2011. do 09.02.2011., a s rezultatima IFAC je upoznao sve svoje članove i pozvao ih da iste objave.

IFAC-ova publikacija (neslužbeni prijevod) dostupna je ovdje.

Komora će svim zainteresiranim članovima omogućiti sudjelovanje u sljedećim ciklusima IFAC-ovog anketiranja, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.