Napomena
 • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

  Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Arhiva natječaja

Zagreb, 6. studenoga 2018.

Poništenje javnog poziva objavljenog 27. rujna 2018.

Objava ponovoljenog javnog poziva za podnošenje ponuda za izbor revizorskog društva za poslove uvida u godišnje financijske izvještaje Komore za 2018. godinu

______________________________________________________________________________

Zagreb, 27. rujna 2018.

Hrvatska revizorska komora objavljuje:

Javni poziv za podnošenje ponuda za izbor revizorskog društva za poslove uvida u godišnje financijske izvještaje Komore za 2018. godinu

_____________________________________________________________________________

Zagreb, 17. rujna 2018.

Na temelju odluke Upravnog vijeća Komore, donesene na 32. sjednici Upravnog vijeća od 17. rujna 2018., objavljuju se sljedeći javni pozivi:

Javni poziv za podnošenje kandidatura za člana Upravnog vijeća Komore

Javni poziv za podnošenje kandidatura za članove Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore

Javni poziv za podnošenje kandidatura za članove Suda časti Komore

___________________________________________________________________________

Zagreb, 11. prosinca 2017.

Na temelju odluke Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore, a u svezi provedbe odluke Skupštine Hrvatske revizorske komore od 9. prosinca 2017., objavljuje se:

NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za izbor revizorskog društva za poslove uvida u financijske izvještaje Hrvatske revizorske komore (u daljnjem tekstu: Komora) za 2017. godinu:

 1. Poslovi uvida u financijske izvještaje za 2017. godinu provode se u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj: 121/14) i Zakonom o reviziji (Narodne novine broj: 146/05,139/08 i 144/12).
 2. Prijaviti se mogu ponuditelji koji su registrirani za obavljanje revizorske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, osim revizorskih društava čiji su članovi (suvlasnici) ili zaposlenici imenovani za člana tijela Komore, kako slijedi: Predsjednik, Upravno vijeće, Stegovni tužitelj, zamjenik Stegovnog tužitelja, Predsjednik i/ili član i/ili zamjenik člana Stegovnog vijeća te Predsjednik i/ili član Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore.
 3. Komora nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.
 4. Ponude s ukupnom cijenom za obavljanje poslova uvida u financijske izvještaje za 2017. godinu i referentnom listom, dostaviti u roku od 8 dana nakon objave ovog Natječaj na adresu: Hrvatska revizorska komora, 10000 Zagreb, Radnička cesta 52/V, s naznakom „ZA NATJEČAJ - UVID U GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - NE OTVARATI“.
 5. Svi ponuditelji biti će pisano obaviješteni o odabiru. Ponuditelj koji će biti izabran, obvezan je u roku od 5 dana od obavijesti o odabiru sklopiti ugovor o obavljanju poslova uvida u financijske izvještaje Komore za 2017. godinu.

________________________________________________________________________________

Zagreb, 4. listopada 2016.

Na temelju odluke Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore od 27. rujna 2016., objavljuje se:

NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za izbor revizorskog društva za poslove uvida financijskih izvještaja Hrvatske revizorske komore (u daljnjem tekstu: Komora) za 2016. godinu:

 1. Poslovi uvida u financijske izvještaje za 2016. godinu provode se u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj: 121/14) i Zakonom o reviziji (Narodne novine broj: 146/05,139/08 i 144/12).
 2. Prijaviti se mogu ponuditelji koji su registrirani za obavljanje revizorske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, osim revizorskih društava čiji su članovi (suvlasnici) ili zaposlenici imenovani za člana tijela Komore, kako slijedi: Predsjednik, Upravno vijeće, Stegovni tužitelj, zamjenik Stegovnog tužitelja, Predsjednik i/ili član i/ili zamjenik člana Stegovnog vijeća te Predsjednik i/ili član Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore.
 3. Komora nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.
 4. Ponude s ukupnom cijenom za obavljanje poslova uvida u financijske izvještaje za 2016. godinu i referentnom listom, dostaviti u roku od 8 dana nakon objave ovog Natječaj na adresu: Hrvatska revizorska komora, 10000 Zagreb, Radnička cesta 52/V, s naznakom „ZA NATJEČAJ – UVID U GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - NE OTVARATI“.
 5. Svi ponuditelji biti će pisano obaviješteni o odabiru. Ponuditelj koji će biti izabran, obvezan je u roku od 5 dana od obavijesti o odabiru sklopiti ugovor o obavljanju poslova uvida u  financijske izvještaje Komore za 2016. godinu.

_______________________________________________________________________________

Zagreb, 17. rujna 2015.

Na temelju odluke Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore od 16. rujna 2015. godine, objavljuje se:

N A T J E Č A J

za prikupljanje ponuda za izbor revizorskog društva radi obavljanja revizijskog uvida financijskih izvještaja Hrvatske revizorske komore (u daljnjem tekstu: Komora) za 2015. godinu

 1. Revizijski uvid financijskih izvještaja provodi se za 2015. godinu u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj: 121/14) i Zakonom o reviziji (Narodne novine broj: 146/05,139/08 i 144/12).
 2. Prijaviti se mogu ponuditelji koji su registrirani za obavljanje revizorske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, osim revizorskih društava čiji su članovi (suvlasnici) ili zaposlenici imenovani za člana tijela Komore, kako slijedi: Predsjednik, Upravno vijeće, Stegovni tužitelj, zamjenik Stegovnog tužitelja, Predsjednik i/ili član i/ili zamjenik člana Stegovnog vijeća te Predsjednik i/ili član Odbora za nadzor financijskog poslovanja.
 3. Komora nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.
 4. Ponude s ukupnom cijenom za obavljanje revizijskog uvida i referentnom listom, dostaviti u roku od 10 dana nakon objave ovog Poziva na adresu: Hrvatska revizorska komora, 10000 Zagreb, Radnička cesta 52/V, s naznakom „ZA POZIV - REVIZIJSKI UVID - NE OTVARATI“.
 5. Svi ponuditelji biti će pisano obaviješteni o odabiru. Ponuditelj koji će biti izabran, obvezan je u roku od 5 dana od obavijesti o odabiru sklopiti ugovor o obavljanju revizijskog uvida financijskih izvještaja Komore za 2015. godinu.

____________________________________________________________________________

Zagreb,

Na temelju članka 63. stavka 4. Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine broj: 43/10), a u svezi primjene članka 45. stavka 1. Zakona o reviziji (Narodne novine broj: 146/05 i 139/08), Upravno vijeće Hrvatske revizorske Komore raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova

- stručnog suradnika na poslovima provođenja nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora

- 1 izvršitelja

Traži se ispunjenje sljedećih uvjeta:

 • visoka stručna sprema
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 • certifikat za zvanje ovlaštenog revizora
 • najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima revizije
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • znanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 • diplomu, odnosno dokaz o VSS
 • potvrdu o radnom stažu s opisom dosadašnjih poslova
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • domovnicu
 • kratak životopis
 • preporuku dosadašnjeg poslodavca

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju tražene uvjete provest će se provjera znanja iz područja revizije, bitno za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se preporučenom poštom na adresu:

Hrvatska revizorska Komora, 10000 Zagreb, Heinzelova 62A, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Zagreb, 24. listopada 2011.

Na temelju članka 63. stavka 4. Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine, broj: 43/10), a u svezi primjene članka 45. stavka 1. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj: 146/05 i 139/08), Upravno vijeće Hrvatske revizorske Komore raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova

- izvršnog direktora

- 1 izvršitelja

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završeni diplomski sveučilišni studij iz ekonomije ili prava (odnosno drugi odgovarajući stupanj istih struka);
 2. pet godina radnog iskustva na vodećim poslovima u revizorskom društvu;
 3. znanje najmanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 4. znanje rada na računalu;
 5. stručne i organizacijske sposobnosti.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 • diplomu, odnosno dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju;
 • potvrdu o radnom stažu s opisom dosadašnjih poslova;
 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • domovnicu;
 • kratak životopis.

Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom na adresu:

Hrvatska revizorska Komora, 10000 Zagreb, Heinzelova 62A, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana odluke o prijemu.

______________________________________________________________________________________________

Zagreb, 12. rujna 2011. >>

Na temelju članka 63. stavka 4. Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine 43/2010), Upravno vijeće Hrvatske revizorske Komore sa sjedištem u Zagrebu, Kralja Zvonimira 34, adresa poslovanja: Zagreb, Heinzelova 62a, raspisuje

NATJEČAJ

za stručnog suradnika za obavljanje pravnih poslova

- 1 izvršitelj

Traži se ispunjenje sljedećih uvjeta:

 • stručna sprema: magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera (dipl. pravnik)
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • najmanje tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • znanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 • diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu o radnom stažu s opisom dosadašnjih poslova,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • domovnicu,
 • kratak životopis,
 • preporuku dosadašnjeg poslodavca

Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se preporučenom poštom na adresu poslovanja: Hrvatska revizorska Komora, 10000 Zagreb, Heinzelova 62A, s naznakom „za natječaj, u roku osam dana od dana objave ovog natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu.

______________________________________________________________________________________________

Zagreb, 15. listopad 2009. >>

Na temelju članka 48. stavka 4. Statuta Hrvatske revizorske Komore, Zagreb, Kralja Zvonimira 34, Upravno vijeće Hrvatske revizorske Komore raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova

1. stručnog suradnika na poslovima:
- koordiniranja i pripremanja aktivnosti uz provođenje nadzora,
- prikupljanja podataka za potrebe nadzora,
- izrade potrebnih analiza i pokazatelja za pregled revizorskog tržišta,
- prevođenja i objavljivanja Međunarodnih revizijskih standarda,
- prevođenja i objavljivanja Smjernica međunarodne revizijske prakse,
- prevođenja i objavljivanja standarda kontrole kvalitete (ICQC),
- pripremanje odgovora na upite članica Komore i trećih,
- pripremanja i izrade nacrta akata iz područja revizije,

2. suradnika na poslovima vođenja financija i računovodstva, te ostalih pratećih stručnih
i administrativnih poslova

Traži se ispunjenje slijedećih uvjeta pod:
1.
- visoka stručna sprema, diplomirani ekonomist
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti
- najmanje pet godina radnog staža na poslovima nadzora
- potvrdu o radnom stažu s opisom dosadašnjih poslova
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- poželjno iskustvo na poslovima koji su predmet natječaja
- znanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:
- diplomu, odnosno dokaz o VSS
- potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice
- uvjerenje o nekažnjavanju
- domovnicu
- kratak životopis
- poželjne preporuke o dosadašnjem radnom iskustvu

Traži se ispunjenje slijedećih uvjeta pod:

2.
- viša stručna sprema ili srednja stručna sprema ekonomskog smjera
- stručne i radne sposobnosti
- najmanje pet godina radnog staža na istim poslovima
- znanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

- diplomu, odnosno dokaz o VŠS/SSS
- potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice
- uvjerenje o nekažnjavanju
- domovnicu
- kratak životopis
- poželjne preporuke o dosadašnjem radnom iskustvu

Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se preporučenom poštom na adresu: Hrvatska revizorska Komora, 10000 Zagreb, Kralja Zvonimira 34, s naznakom „za natječaj“, u roku osam dana od dana objave ovog natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatu natječaja kandidati će biti obavješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu.


Zagreb, >>

Na temelju članka 63. stavka 4. Statuta Hrvatske revizorske Komore, Zagreb, Kralja Zvonimira 34, Upravno vijeće Hrvatske revizorske Komore raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova

- stručnog suradnika na poslovima provođenja nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora

- 2 izvršitelja

Traži se ispunjenje sljedećih uvjeta:

 • visoka stručna sprema
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 • certifikat za zvanje ovlaštenog revizora
 • najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima revizije
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • znanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 • diplomu, odnosno dokaz o VSS
 • potvrdu o radnom stažu s opisom dosadašnjih poslova
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • domovnicu
 • kratak životopis
 • preporuku dosadašnjeg poslodavca

Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se preporučenom poštom na adresu: Hrvatska revizorska Komora, 10000 Zagreb, Kralja Zvonimira 34, s naznakom „za natječaj, u roku osam dana od dana objave ovog natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu.


Zagreb, 23. srpnja 2009. >>

Na temelju članka 48. stavka 4. Statuta Hrvatske revizorske Komore, Zagreb, Kralja Zvonimira 34, Upravno vijeće Hrvatske revizorske Komore raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

- stručnog suradnika na poslovima provođenja nadzora i provjere kvalitete rada
revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora

- 5 izvršitelja

Traži se ispunjenje sljedećih uvjeta:

 • visoka stručna sprema, diplomirani ekonomist
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 • certifikat za zvanje ovlaštenog revizora
 • najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima revizije
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 • diplomu, odnosno dokaz o VSS
 • potvrdu o radnom stažu s opisom dosadašnjih poslova
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • domovnicu
 • kratak životopis
 • preporuku dosadašnjeg poslodavca

Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se preporučenom poštom na adresu: Hrvatska revizorska komora, 10000 Zagreb, Kralja Zvonimira 34, s naznakom „za natječaj“, u roku osam dana od dana objave ovog natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatu natječaja kandidati će biti obavješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu.