Napomena
 • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

  Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Međunarodni revizijski standardi

Zagreb, 8. veljače 2022.

U Narodnim novinama, br. 17/22, objavljena je Odluka o objavljivanju Međunarodne smjernice revizijske prakse 1000 - Posebna razmatranja u reviziji financijskih instrumenata, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3410 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja o stakleničkim plinovima, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt i Međunarodnog standarda za povezane usluge 4410 (izmijenjen) - Angažmani za kompilacije.

U nastavku se daju prijevodi istih standarda, u formi IFAC publikacije:

Međunarodna smjernica revizijske prakse 1000 - Posebna razmatranja u reviziji financijskih instrumenata

Međunarodni standard za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3410 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja o stakleničkim plinovima

Međunarodni standard za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt

Međunarodni standard za povezane usluge 4410 (izmijenjen) - Angažmani za kompilacije.

__________________________________________

Zagreb, 19. srpnja 2021.

U Narodnim novinama, br. 82/21, objavljena je Odluka Upravnog vijeća Komore o usvajanju i objavi prijevoda Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen 2019.) i Međunarodnog standarda za povezane usluge 4400 (izmijenjen).

U nastavku se daju prijevodi istih standarda, u formi IFAC publikacije:

Međunarodni revizijski standard 315 (izmijenjen 2019.) – Identificiranje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja, i usklađujuće i posljedične izmjene i dopune drugih Međunarodnih standarda koje proizlaze iz Međunarodnog revizijskog standarda 315

Međunarodni revizijski standard 315 (izmijenjen 2019.) stupa na snagu za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja započinju na 15. prosinca 2021. ili nakon tog datuma. Usklađujuće izmjene i dopune navedenih Međunarodnih revizijskih standarda stupaju na snagu istovremeno s Međunarodnim revizijskim standardom 315 (izmijenjen 2019.).

Međunarodni standard za povezane usluge 4400 (izmijenjen) - Angažmani za dogovorene postupke

Međunarodni standard za povezane usluge 4400 (izmijenjen) stupa na snagu za angažmane za dogovorene postupke za koje su uvjeti angažmana ugovoreni na 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma.

_____________________________________________________________________

Zagreb, 9. studeni 2020.

Upravno vijeće Komore je na sjednici održanoj 6. studenog 2020. usvojilo prijevod IFAC publikacije: MRevS 540 (izmijenjen): Primjena - jednostavni i složeni ilustrativni primjeri (svibanj 2020.), koja se objavljuje na internetskoj stranici Komore kao oblik stručne pomoći ovlaštenim revizorima u njihovom svakodnevnom radu.

______________________________________________________________________

Zagreb, 29. srpnja 2019.

U Narodnim novinama, br. 71/19, objavljeni su usvojeni prijevodi izmijenjenih Međunarodnih revizijskih standarda, IFAC izdanje 2018.:

Međunarodni revizijski standard 540 (izmijenjen) - Revidiranje računovodstvenih procjena i povezanih objava

Međunarodni standard za angažmane za izražavanje uvjerenja 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida u povijesne financijske informacije

Objavom prijevoda ovih izmijenjenih MRevS-ova u Narodnim novinama, prestaju važiti prethodne objave istih MRevS-ova iz Narodnih novina, br. 49/10.

________________________________________________________________________

Zagreb, 10. siječnja 2019.

U Narodnim novinama, br. 3/19, objavljeni su prijevodi:

 1. Međunarodni revizijski standard 250 (izmijenjen) – Razmatranje zakona i regulative u reviziji financijskih izvještaja
 2. Međunarodni revizijski standard 800 (izmijenjen) – Posebna razmatranja - revizije financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s okvirima posebne namjene
 3. Međunarodni revizijski standard 805 (izmijenjen) – Posebna razmatranja - revizije pojedinačnih financijskih izvještaja i određenih elemenata, računa ili stavaka financijskih izvještaja
 4. Međunarodni revizijski standard 810 (izmijenjen) – Angažmani radi izvješćivanja o sažetim financijskim izvještajima.

Objavom prijevoda ovih izmijenjenih MRevS-ova u Narodnim novinama, prestaju važiti prethodne objave istih MRevS-ova iz Narodnih novina, br. 49/10.

______________________________________________________________________

Zagreb, 31. prosinca 2018.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Komore od 20. prosinca 2018., objavljuju se usvojeni prijevodi sljedećih izmijenjenih Međunarodnih revizijskih standarda, IFAC izdanje 2016.-2017.:

 1. Međunarodni revizijski standard 250 (izmijenjen) – Razmatranje zakona i regulative u reviziji financijskih izvještaja
 2. Međunarodni revizijski standard 800 (izmijenjen) – Posebna razmatranja - revizije financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s okvirima posebne namjene
 3. Međunarodni revizijski standard 805 (izmijenjen) – Posebna razmatranja - revizije pojedinačnih financijskih izvještaja i određenih elemenata, računa ili stavaka financijskih izvještaja
 4. Međunarodni revizijski standard 810 (izmijenjen) – Angažmani radi izvješćivanja o sažetim financijskim izvještajima.

_________________________________________________________________________

Zagreb, 5. prosinca 2016.

Objavom prijevoda novog MRevS-a 701 i izmijenjenih MRevS-ova 260, 570, 700, 705, 706 i 720, u Narodnim novinama, br. 107/16, prestaju važiti prethodne objave istih MRevS-ova iz Narodnih novina, br. 49/10. 

U nastavku se daju MRevS-ovi, IFAC izdanje 2014.:

MRevS 260 (izmijenjen) – Komuniciranje s onima koji su zaduženi za upravljanje (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

MRevS 570 (izmijenjen) – Vremenska neograničenost poslovanja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma);

MRevS 700 (izmijenjen) – Formiranje mišljenja i izvješćivanje o financijskim izvještajima (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma);

MRevS 701 – Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma);

MRevS 705 (izmijenjen) – Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma);

MRevS 706 (izmijenjen) – Točke za isticanje pitanja i točke za ostala pitanja u izvješću neovisnog revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma);

MRevS 720 (izmijenjen) – Revizorove odgovornosti u vezi s ostalim informacijama (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma).

_________________________________________________________________________

Zagreb, 25. studenoga 2016.

Izmijenjeni Međunarodni revizijski standardi 260, 570, 700, 705, 706 i 720 te novi Međunarodni revizijski standard 701, IFAC izdanje 2014., objavljeni su u Narodnim novinama, br. 107/16.

Zahtjevi ovih Međunarodnih revizijskih standarda primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na i nakon 15. prosinca 2016. godine.

________________________________________________________________________

Zagreb, 22. travnja 2016.

Prijevodi izmijenjenih Međunarodnih revizijskih standarda - MRevS-a 315 i MRevS-a 610 te Međunarodnog standarda za angažmane uvida - MSU 2400, IFAC izdanje 2013., dostupni su u Narodnim novinama, br. 33/16.

_________________________________________________________________________

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Na temelju članka 5. i članka 39. stavka 2. točke 7. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12) i članka 16. točke 8. Statuta Hrvatske revizorske komore, Upravno vijeće Komore, na sjednici održanoj 27. svibnja 2015., donijelo je Odluku o prihvaćanju i objavljivanju prijevoda izmijenjenih Međunarodnih revizijskih standarda - MRevS-a 315 i MRevS-a 610 te Međunarodnog standarda za angažmane uvida - MSU 2400, IFAC izdanje 2013. godine.

Ovom objavom prestaju važiti objave MRevS-a 315 i MRevS-a 610 iz Odluke o objavljivanju  Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine, br. 49/10), te objava MSU 2400 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnog okvira za angaž­mane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnih standarda za angažmane uvida, Međunarodnih standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnih standarda za povezane usluge (Narodne novine, br. 13/11).

U nastavku se objavljuju prijevodi:

MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARD 315 (IZMIJENJEN) - PREPOZNAVANJE I PROCJENJIVANJE RIZIKA ZNAČAJNIH POGREŠNIH PRIKAZIVANJA KROZ STJECANJE RAZUMIJEVANJA SUBJEKTA I NJEGOVOG OKRUŽENJA

MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARD 610 (IZMIJENJEN 2013.) - KORIŠTENJE RADOM INTERNIH REVIZORA

MEĐUNARODNI STANDARD ZA ANGAŽMANE UVIDA 2400 (IZMIJENJEN) - ANGAŽMANI UVIDA U POVIJESNE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

_____________________________________________________________________

Zagreb, 28. ožujka 2014.

Upravno vijeće Komore je na sjednici održanoj 17. ožujka 2014. usvojilo prijevode IFAC priručnika radi objave na internetskim stranicama Komore. Izabrani IFAC priručnici daju se na korištenje članstvu Komore kao oblik stručne pomoći u njihovom svakodnevnom radu. Isto tako, ovi priručnici kao stručna literatura zasigurno će biti od interesa i za širu stručnu javnost.

Prijevodi IFAC publikacija odnose se na:

Vodič za korištenje MRevS-a u revizijama malih i srednjih subjekata, 1. Svezak - Temeljni koncepti, treća edicija

Vodič za korištenje MRevS-a u revizijama malih i srednjih subjekata, 2. Svezak - Praktični vodič, treća edicija

Vodič za kontrolu kvalitete malih i srednjih revizorskih društava, treća edicija

________________________________________________________________________

Zagreb, 18. siječnja 2011.

Sukladno oduci Upravnog vijeća Komore, objavljuju se prijevodi:

MEĐUNARODNI OKVIR ZA ANGAŽMANE S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA
MEĐUNARODNI STANDARDI ZA ANGAŽMANE UVIDA
MEĐUNARODNI STANDARDI ZA ANGAŽMANE S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA
MEĐUNARODNI STANDARDI ZA POVEZANE USLUGE

Ista Odluka Upravnog vijeća Komore objavljena je u Narodnim novinama, br. 13/11

_________________________________________________________________________

Odluka Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore od 17. prosinca 2009. o objavljivanju prijevoda Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete i Međunarodnih smjernica revizijske prakse, IFAC izdanje 2009., Narodne novine br. 49/10.

_________________________________________________________________________

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009., donijelo je Odluku o objavljivanju prijevoda Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete i Međunarodnih smjernica revizijske prakse s uključenim promjenama, IFAC izdanje 2009.

Navedeni standardi primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na dan 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma, do sljedećih izmjena i objave.

Ovom objavom prestaje važiti Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda i standarda kvalitete (Narodne novine, br. 71/09), IFAC izdanje 2008. Iznimno, Međunarodni revizijski standardi i standardi kvalitete, IFAC izdanje 2008. (Narodne novine, br. 71/09) ostaju u primjeni za sve započete revizije do okončanja tih postupaka.

MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI

MEĐUNARODNI STANDARDI KONTROLE KVALITETE

MEĐUNARODNE SMJERNICE REVIZIJSKE PRAKSE

____________________________________________________________________

Odluka Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore od 29. svibnja 2009. o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda i standarda kvalitete, IFAC izdanje 2008., Narodne novine, br. 71/09.

_____________________________________________________________________

Odluka Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore od 5. veljače 2007. o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, IFAC izdanje 2003., Narodne novine, br. 28/07

Odluka Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore od 5. veljače 2007. o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda 200, 315, 320, 330, 700  701, IFAC izdanje 2006., Narodne novine, br. 28/07

_____________________________________________________________________

Međunarodni standardi edukacije

Zagreb, 3. travnja 2018.

Objava prijevoda međunarodnih standarda edukacije sukladno dozvoli IFAC-a za korištenje i objavljivanje hrvatskog prijevoda br. HR-CAC-R-OA1-2018 od 22. ožujka 2018.

Priručnik s objavama o međunarodnoj edukaciji, izdanje 2015.

_____________________________________________________________________

Priručnik s objavama o međunarodnoj edukaciji, izdanje 2010.

 

Kalendar događaja