Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

HRK smjernice

Zagreb, 9. ožujka 2022.

Posljedično okolnostima vojnih aktivnosti Rusije na teritoriju Ukrajine te s tim povezanih međunarodnih sankcija za Rusiju, Upravno vijeće Komore ocjenjuje potrebnim skrenuti pažnju ovlaštenim revizorima da u revizijama financijskih izvještaja za 2021., za angažmane gdje je primjenjivo, razmotre moguće utjecaje ovih događaja nakon datuma bilance, tome pridaju dužnu profesionalnu pažnju i postupe sukladno pravilima struke. U tu svrhu daje se sljedeća smjernica:

Revizija godišnjih financijskih izvještaja 2021. - utjecaj događaja nakon datuma bilance

Dodatno, daje se i poveznica na današnju objavu Accountancy Europe (AE) o istoj tematici.
______________________________

Zagreb, 22. veljače 2022.

Na pažnju ovlaštenih revizora daje se cjeloviti tekst HRK Smjernice 18 koja je, odlukom Upravnog vijeća od 18. veljače 2022., u odnosu na objavu od 24. siječnja 2022. nomotehnički uređena i dopunjena s ilustracijom modificiranog zaključka neovisnog revizora. Radi lakšeg praćenja izmijenjeni i dopunjeni tekst istaknut je crvenom bojom.

HRK Smjernica 18 (izmjene i dopune od 18. veljače 2022.): Izvješće revizora o usklađenosti godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja s ESEF zahtjevima iz članka 462. Zakona o tržištu kapitala

_______________________________________________

Zagreb, 24. siječnja 2022.

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 21. siječnja 2022., usvojena je HRK Smjernica 18 u vezi izvješća revizora o usklađenosti godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja s ESEF zahtjevima iz članka 462. Zakona o tržištu kapitala.

HRK Smjernica 18: Izvješće revizora o usklađenosti godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja s ESEF zahtjevima iz članka 462. Zakona o tržištu kapitala

_________________________________________________

Zagreb, 21. travnja 2021.

Odlukom Upravnog vijeća Komore od 2. travnja 2021. usvojeni su ogledni primjeri ugovora za angažmane revizije i uvida s pratećim oglednim primjerom Općih uvjeta za ugovore o reviziji ili uvidu. Ovi ogledni primjeri nisu obvezujući već su isključivo informativnog karaktera, te donose prijedlog ugovornih odredbi koje revizor, ovisno o konkretnoj situaciji, može primijeniti odnosno prilagoditi za potrebe definiranja ugovornog odnosa s korisnikom usluge revizije ili uvida.

Ugovor o reviziji financijskih izvještaja (.docx, .pdf)

Ugovor o zajedničkoj reviziji financijskih izvještaja (.docx, .pdf)

Dodatak 1 - Upute za sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama revizorskih društava u vezi s ugovorima o zajedničkoj reviziji (.docx, .pdf)

Ugovor o uvidu u financijske izvještaje (.docx, .pdf)

Ugovor o reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja (.docx, .pdf)

Opći uvjeti za ugovore o reviziji financijskih izvještaja i ugovore o uvidu u financijske izvještaje (.docx, .pdf)

____________________________________________________

Zagreb, 22. ožujka 2021.

Na sjednici Upravnog vijeća Komore održanoj 19. ožujka 2021. usvojena je HRK Smjernica 16 u vezi revizorovog izvješćivanja o izvješću o primicima iz članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

HRK Smjernica 16: Izvješće revizora o izvješću o primicima iz članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima - ograničeno uvjerenje o predmetu ispitivanja i primjenjivim kriterijima

______________________________________________________________

Zagreb, 31. ožujka 2020.

Aktualni epidemiološki (COVID19) i prirodni (potres) utjecaji zahtijevaju odgovarajuću prilagodbu i reakciju na svim razinama života i rada.

U tom smislu, Komora je, u okviru svojih ovlasti i javnih zadaća, prepoznajući utjecaj ovih specifičnih okolnosti i dodatne zahtjeve za revizorsku profesiju, promptno reagirala prema nadležnom Ministarstvu financija. Nastavno komunikaciji o aktualnim pitanjima iz područja financijskog izvještavanja i revizije, uskoro se očekuju određene izmjene povezanog zakonodavnog okvira, o čemu slijede obavijesti.

Isto tako, Komora je, na poziv Accountancy Europe (AE), objavila poveznicu na jedinstvenu informativnu točku gdje je moguće pratiti aktualne objave uputa i mišljenja strukovnih organizacija, članica AE, određenih revizorskih mreža, te tijela i institucija EU, na temu utjecaja COVID19 na računovodstvo, financijsko izvještavanje i reviziju. Na tragu predmetnih objava, u svrhu pristupačnosti sadržaja na hrvatskom jeziku, stručne službe Komore izradile su okvirni pregled strukovnih zahtjeva u aktualnim specifičnim okolnostima. Predmetni pregled daje se kao mogući podsjetnik, s tim da revizor u svakom pojedinom angažmanu sagledava posebnosti i sukladno primjenjuje pravila struke.

Revizija godišnjih financijskih izvještaja u specifičnim uvjetima

________________________________________________________________

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Posljedično novom zakonodavnom okviru u segmentu revizije financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga, Upravno vijeće Komore je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. usvojilo izmijenjenu i dopunjenu HRK Smjernicu 6. U nastavku se daje cjeloviti tekst predmetne Smjernice, u kojem su izmjene i dopune istaknute crvenom bojom.

HRK Smjernica 6: Revizija godišnjih financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 36. i člankom 107. Zakona o vodnim uslugama

__________________________________________________________________

Zagreb, 29. siječnja 2020.

Nastavno obavijesti Komore o okolnostima zbog kojih će uslijediti izmjene i dopune HRK Smjernice 15, a o čemu su ovlašteni revizori i revizorska društva upoznati 27.12.2019. putem elektroničke pošte, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 23. siječnja 2020. usvojilo izmijenjenu i dopunjenu Smjernicu 15.

Cjeloviti tekst izmijenjene i dopunjene HRK Smjernice 15: Izvješće revizora o izvješću o odnosima društva s poveznim društvima propisano člankom 498. Zakona o trgovačkim društvima

____________________________________________________________________

Zagreb, 4. studenoga 2019.

Na sjednici Upravnog vijeća Komore održanoj 29. listopada 2019. usvojena je HRK Smjernica 15 u vezi revizorovog izvješćivanja o izvješću ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima sukladno odredbama članka 498. Zakona o trgovačkim društvima.

HRK Smjernica 15: Izvješće revizora o izvješću o odnosima društva s povezanim društvima propisano člankom 498. Zakona o trgovačkim društvima

________________________________________________________________________

Zagreb, 23. veljače 2018.

Na pažnju ovlaštenih revizora daju se HRK Smjernice koje je Upravno vijeće Komore donijelo na sjednici održanoj 22. veljače 2018. Predmetne Smjernice su oblik tehničke pomoći ovlaštenim revizorima u sastavljanju izvješća neovisnog revizora na koje je obvezno primijeniti Zakon o računovodstvu, novi Zakon o reviziji, MRevS-e i Kodeks etike. Dodatno, slijedom obvezne izravne primjene Uredbe (EU) br. 537/14, HRK Smjernice 12 i 14 sadrže prijedloge za primjenu odredbi članka 10. i 11. Uredbe (EU) br. 537/14 za zakonske revizije subjekata od javnog interesa.

HRK Smjernica 12: Uključivanje elemenata propisanih člankom 10. Uredbe (EU) br. 537/2014 u izvješće neovisnog revizora

HRK Smjernica 13: Prezentiranje izvješća neovisnog revizora temeljem revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

HRK Smjernica 14: Dodatno izvješće za revizijski odbor propisano člankom 11. Uredbe (EU) br. 537/2014

____________________________________________________________________________

Zagreb, 18. siječnja 2018.

Na sjednici Upravnog vijeća Komore održanoj 17. siječnja 2018. usvojena je HRK Smjernica 11 u vezi revizorove obveze izvješćivanja o nefinancijskim izvješćima i informacijama o politici raznolikosti sukladno odredbama Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15 i 120/16).

Smjernica 11: Revizorovo izvješćivanje o nefinancijskom izvješću i informacijama o politici raznolikosti
_________________________________________________________________________

Zagreb, 28. travnja 2017.

Na pažnju ovlaštenih revizora daje se HRK Smjernice 6 koja je, u odnosu na objavu od travnja 2015., izmijenjena i dopunjena u kontekstu odredbi Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15 i 120/16) i izmijenjenih i novih Međunarodnih revizijskih standarda.

Izmijenjena i dopunjena HRK Smjernica 6: Revizija godišnjih financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 207.a. Zakona o vodama

__________________________________________________________________________

Zagreb, 12. travnja 2017.

Na pažnju ovlaštenih revizora daje se cjeloviti tekst HRK Smjernice 9 koja je, u odnosu na objavu od 13. siječnja 2017., dodatno dopunjena tako da sadrži i dodatne ilustracije modificiranih izvješća neovisnog revizora za svaku pojedinu kategoriju poduzetnika. Tekst dopuna istaknut je crvenom bojom.

HRK Smjernica 9: Prezentiranje izvješća neovisnog revizora temeljem revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu u kontekstu novih MRevS-ova

_______________________________________________________________________

Zagreb, 16. veljače 2017.

Slijedom izmjene Međunarodnog revizijskog standarda 700, na sjednici Upravnog vijeća Komore od 16. veljače 2017., usvojena je HRK Smjernica 10 za angažmane revizora u revizijama godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

HRK Smjernica 10: Sastavljanje izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja neprofitne organizacije za 2016. godinu

_______________________________________________________________________

Zagreb, 13. siječnja 2017.

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore od 12. siječnja 2017., usvojene su izmjene i dopune HRK Smjernice 9 - Prezentiranje izvješća neovisnog revizora temeljem revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2016. u kontekstu novih MRevS-ova.

Izmjene Smjernice 9 odnose se na primjenu izmijenjenih odredbi članka 20. i članka 22. kako je sadržano u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br.120/16), a u svezi izvješća neovisnog revizora za subjekte od javnog interesa čiji vrijednosni papiri su uvršteni na uređeno tržište (tzv. listirani). Dopune Smjernice 9 odnose se na dodane ilustracije modificiranih izvješća neovisnog revizora za svaku pojedinu kategoriju poduzetnika.

Cjeloviti tekst izmijenjene i dopunjene HRK Smjernice 9, dostupan je ovdje.

__________________________________________________________________

Zagreb, 13. prosinca 2016.

Nakon objave prijevoda novog i izmijenjenih Međunarodnih revizijskih standarda, IFAC izdanje 2015. (Narodne novine, br. 107/16), koji se primjenjuju za razdoblja koja završavaju na i nakon 15. prosinca 2016., na pažnju ovlaštenih revizora daje se HRK Smjernica 9 - Prezentiranje izvješća neovisnog revizora temeljem revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu u kontekstu novih MRevS-ova, kao pomoć pri kreiranju izvješća neovisnog revizora sukladno zahtjevima Zakona o računovodstvu, Zakona o reviziji i Međunarodnih revizijskih standarda za revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu.

HRK Smjernica 9: Prezentiranje izvješća neovisnog revizora temeljem revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu u kontekstu novih MRevS-ova

_________________________________________________________________

Zagreb, 21. prosinca 2015.

Vezano za angažman revizora u revizijama i revizijskim uvidima financijskih izvještaja neprofitnih organizacija sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), objavljuju se sljedeće HRK Smjernice:

HRK Smjernica 7: Sastavljanje revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja neprofitne organizacije za 2015. godinu

HRK Smjernica 8: Sastavljanje revizorskog izvješća o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje neprofitne organizacije za 2015. godinu

__________________________________________________________________________

Zagreb, 27. travnja 2015.

Uvažavajući iskazani interes članova Komore, objavljuju se sljedeće HRK Smjernice:

HRK Smjernica 5: Sastavljanje izvješća neovisnog revizora u slučaju revizorskog društva - slijednika

HRK Smjernica 6: Revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 207a. Zakona o vodama

__________________________________________________________________________

Zagreb, 11. siječnja 2013.

HRK Smjernica 4 u vezi sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koja je usklađena s Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine 144/12), dostupna je ovdje.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 12. listopada 2012.

Poštovani članovi Komore,

sukladno zakonskim i statutarnim obvezama Hrvatska revizorska komora objavljuje HRK Smjernicu 3: Minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije.

HRK Smjernica 3: Minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije

Programi:

xxxx/1 Obrazac za prihvaćanje i zadržavanje odnosa s klijentom

xxxx/2 Ugovaranje

xxxx/3 Stjecanje razumijevanja subjekta (procjena klijentovog poslovnog rizika)

xxxx/4 Procjena rizika prijevara

xxxx/5 Stjecanje razumijevanja internih kontrola procjena klijentovog kontrolnog rizika)

xxxx/6 Značajni rizici i reakcije

xxxx/7/1 Kritička analiza – preliminarna

xxxx/7/2 Kritička analiza – konačna

xxxx/7/3 Analitički postupci

xxxx/8 Rekapitulacija procjene značajnosti (MRevS 320)

xxxx/8/1 Izračun i procjena značajnosti (MRevS 320)

xxxx/9 Izvadak iz sastanka revizijskog tima

xxxx/10 Opća strategija i plan revizije

xxxx/11 Program kontrolnog pregleda postupka revizije za voditelja tima

xxxx/12 Program kontrolnog pregleda postupka revizije za partnera (voditelja revizije)

PZR/01 Neograničenost vremena poslovanja - revizijski program

PZR/02 Povezane stranke - revizijski program

PZR/03 Naknadni događaji - revizijski program

PZR/04 Novac, novčani ekvivalenti i izvještaj o novčanom toku - revizijski program

PRZ/05 (Pozicije Bilance i povezanih pozicija RDG) – revizijski program

PZR/06 Nivo testiranja

_____________________________________________________________________________

Zagreb, 20. svibnja 2011. >>

Poštovani članovi Komore,

Hrvatska revizorska Komora (u daljnjem tekstu: Komora) je za svoje članove izradila dokument pod nazivom HRK Smjernica 2: Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (dalje: MSKK 1).

Smjernica 2 je prijevod publikacije Praktični vodič za implementaciju MSKK 1 (UK i Irske), kojeg je objavio Institut ovlaštenih računovođa Engleske i Wales-a u izdanju Revizijskog Fakulteta. Praktični vodič za implementaciju MSKK 1 je prilagođen lokalnom okruženju.

HRK Smjernica 2: MSKK1

Prilog 1 Smjernice

Prilog 2 Smjernice

_____________________________________________________________________________________________

Zagreb, 18. ožujka 2011. >>

Poštovani članovi Komore,

Hrvatska revizorska Komora (u daljnjem tekstu: Komora) je nastavno na promjene računovodstvenog okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja za razdoblja počevši od 1.1.2010. (MSFI) te u svezi javnog objavljivanja godišnjih financijskih izvještaja (MSFI, HSFI) u FINA-i, izradila izmjene i dopune Smjernice 1 od 12. ožujka 2010., kao naputak revizorskim društvima pri izradi Izvješća neovisnog revizora kao sastavnog dijela revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu i jednoznačnog postupanja u svezi njihovog javnog objavljivanja u FINA-i.

HRK Smjernica 1 2010 -  izmjene i dopune

GSFI-MSFI_Društva - novo

Godisnji-financijski-izvjestaji-HSFI

Godisnji-financijski-izvjestaj-MSFI-Drustva

_______________________________________________________________________________________________

Zagreb, 12. ožujka 2010. >>

Poštovani članovi Komore,

Hrvatska revizorska Komora (u daljnjem tekstu: Komora) je u okviru predstojećih zadataka i aktivnosti koje je dužna provoditi u smislu zakonskih obveza, te sukladno najavi na tematskoj raspravi održanoj 20. veljače 2010. godine, za svoje članove izradila dokument pod nazivom Smjernica 1 - Struktura i sadržaj Izvješća revizora na godišnje financijske izvještaje sastavljene u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, kao naputak revizorskim društvima pri izradi Izvješća neovisnog revizora kao sastavnog dijela revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu i jednoznačnog postupanja u svezi njihovog javnog objavljivanja u FINA-i.

HRK Smjernica 1 2009.

GFI -MSFI - društva

GFI - MSFI - banke

GFI - HSFI

 

Kalendar događaja