Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Zagreb, 15. siječnja 2019.

Zbog neodgodivih poslovnih obveza angažiranih predavača za Radionicu 38 i Radionicu 39, odgađa se održavanje istih u Rijeci 24. siječnja 2019. i najavljuje se novi datum održavanja u Rijeci - 28. siječnja 2019.

Zagreb, 4 siječnja 2019.

Obavijest o promjeni rasporeda izvođenja radionica za Rijeku i Osijek

Najavljena Radionica 37 se odgađa do daljnjega. Uplaćeni iznosi kotizacija za ovu radionicu biti će vraćeni uplatiteljima.

Radionice 38 i 39 biti će izvedene u jednom danu, i to: u Rijeci 24.1.2019, a u Osijeku 7.2.2019.

Izvođači radionica su: Tihana Bažant, ovlašteni revizor (Radionica 38) i Goran Končar, ACCA (Radionica 39).

Naziv radionice

Rijeka Osijek
Radionice 37 - Kodeks etike za profesionalne računovođe odgađa se odgađa se
Radionica 38 - Odabir stavki za testiranje 24.1.2019. 7.2.2019.
Radionica 39 - Primjena izmijenjenih MRevS-ova 800,805 i 810 24.1.2019. 7.2.2019.

_____________________________________________________________________________

Zagreb, 5. prosinca 2018.

Za potrebe evidencije aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u obrascu iz članka 9. stavka 1. Pravilnika o stalnom stručnom usvaršavanju ovlaštenih revizora, Komora sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o reviziji objavljuje prethodne suglasnosti Ministarstva financija na programe stalnog stručnog usavršavanja u 2018. godine.

Pregled aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u 2018. i pripadne prethodne suglasnosti Ministarstva financija

______________________________________________________________________________

Zagreb, 28. studenoga 2018.

Prezentacije za teme iz progama Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa, održanog 26. i 27. studenoga 2018.:

Specifičnosti primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za revizorska društva

Specifičnosti primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (tzv. GDPR) za revizorska društva

Izvješće o transparentnosti

Prikaz Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 - Financijski instrumenti

Trendovi u priopćavanju ključnih revizijskih pitanja i ostalih dodatnih objava u izvješću neovisnog revizora - iskustva u Republici Hrvatskoj

Poslovna spajanja i razdvajanja

Revolucija transakcija - blockchain transakcije u kontekstu računovodstva i revizije

Izazovi restrukturiranja velikih ekonomskih sustava i utjecaj na proračun Republike Hrvatske - očekivanja u 2019. godini

Unaprjeđenje kvalitete i podrška IFAC članstva za profesionalne strukovne organizacije

Novi koncepcijski okvir financijskog izvještavanja (IASAB)

Prikaz promjena i novih Međunarodnih revizijskih standarda

Promjene Kodeksa etike za profesionalne računovođe

Procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranih novčanih tokova

Izazovi primjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 2 - Plaćanje temeljeno na dionicama

Izmjene poreznih propisa u primjeni od 2019. godine

_______________________________________________________________________________

Zagreb, 16. studenoga 2018.

Sukladno Planu i programu radionica u okviru aktivnosti stalnog stručnog usaršavanja ovlaštenih revizora, za razdoblje prosinac 2018. do veljača 2019. najavljujemo održavanje radionica prema rasporedu kako slijedi:

Naziv radionice Zagreb Rijeka Osijek Split
Radionice 37 - Kodeks etike za profesionalne računovođe 5.12.2018. 24.1.2019. 7.2.2019. 20.2.2019.
Radionica 38 - Odabir stavki za testiranje 13.12.2018. 25.1.2019. 8.2.2019. 21.2.2019.
Radionica 39 - Primjena izmijenjenih MRevS-ova 800, 805 i 810 20.12.2018. 24.1.2019. 7.2.2019. 20.2.2019.

Za navedene radionice, radi priznavanja sati stalnog stručnog usavršavanja, Komora je zatražila prethodnu suglasnost Ministarstva financija sukladno članku 14. stavku 3. Zakona o reviziji.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 12. srpnja 2018.

Najavljujemo održavanje seminara u sklopu programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, u organizaciji Komore, koji će se izvoditi tijekom rujna/listopada 2018. godine.

Detaljni programi izvođenja jednodnevnih seminara su: MSFI 15  Prihodi (6 sati); MSFI 9 - Financijski instrumenti (6 sati); MSFI 16 - Najmovi i MRS 12 - Porezi na dobit (8 sati).

Prijaviti se možete putem web prijave ili elektoničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

_________________________________________________________________________

Zagreb, 28. svibnja 2018.

Pozivamo ovlaštene revizore na dostavu izvješća o ispunjenju obveze stalnog stručnog usavršavanja u 2017. godini, koje se, završno s 2017. godinom, dostavlja Komori. Naime, sukladno odredbi članka 14. stavka 1. Zakona o reviziji (NN, br.127/17), ovlašteni revizori će nadalje izvještavati Ministarstvo financija u vezi ispunjenja obveze stalnog stručnog usavršavanja.

U navedenu svrhu, Komora je izradila Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju u 2017. godini, u koji se, s obzirom da Komora ima evidenciju sudjelovanja ovlaštenih revizora programima u organizaciji Komore, unose podatke o usavršavanju koje je ostvareno kod drugih organizatora ili kroz druge oblike edukacije.

Ako je ovlašteni revizor obvezu stručnog usavršavanja ostvario samo kroz programe Komore, onda je dostatno da u Upitnik upiše napomenu sljedećeg sadržaja: "Sudjelovala/o stručnom savjetovanju i edukacijskim radionicama u organizaciji Komore", te tako popunjeni Upitnik dostaviti Komori.

Ovlašteni revizor koji nije ispunio obvezu stalnog stručnog usavršavanja za 2017. godinu, dostaviti će potpisani Upitnik s obrazloženjem razloga neispunjenja obveze.

Ispunjeni Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2017., molimo dostavite u roku do 30. lipnja 2018. godine.

Za sva pitanja u svezi Upitnika, kontaktirati Stručnu službu za razvoj i stručna pitanja, na telefon broj: 01/ 4649 618 ili na email:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2017. godinu (word formatpdf format).

___________________________________________________________________________

Zagreb, 23. travnja 2018.

Upravno vijeće Komore je, uvažavajući interes ovlaštenih revizora i važnost kontinuteta stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, kao i činjenicu da Ministarstvo financija nije profunkcioniralo kao nadležno tijelo iz novog Zakona o reviziji, na sjednici održanoj 20. travnja 2018. donijelo odluku o organiziranju i održavanju edukacijske radionice na temu izvješća neovisnog revizora u kontekstu zakonskih i strukovnih zahtjeva primjenjivih u zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Detaljnjie o Radionici 36 - Izvješće neovisnog revizora molimo potražite ovdje.

Ova radionica će biti sastavni dio cjelovitog kataloga stalnog stručnog usvaršavanja ovlaštenih revizora za razdoblje 2018./2019., za koji će Komora, po uspostavi funkcija Ministarstva financija kao nadležnog tijela, zatražiti prethodnu suglasnost sukladno odredbi čl.14.st.2. Zakona o reviziji.

U svrhu izrade spomenutog kataloga stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora koji će odražavati potrebe i interes ovlaštenih revizora, revizijskih vježbenika i drugih članova revizijskih timova, uskoro slijedi poziv Komore prema članstvu radi dobivanja prijedloga tema i razina poučavanja, te odaziva ovlaštenih revizora-praktičara koji su spremni biti dio predavačkog tima Komore za izvođenje programa stalnog stručnog usavršavanja.

________________________________________________________________________

Prezentacije 2017.

1. MRevS 701 - Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora - komunikacija s onima koji su zaduženi za upravljanje

2. Prva godina primjene MRevS-a 701 - Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora, u Republici Hrvatskoj

3. Aktualne izmjene Međunarodnih revizijskih standarda i Kodeksa etike za profesionalne računovođe

4. Rizici alokacije naknade za stjecanje prema MSFI 3 - Poslovna spajanja

5. Izazovi u primjeni MSFI 15 -  Prihodi po ugovorima s kupcima

6.1. Računovodstveni tretman leasinga prema MSFI 16 - Najmovi

6.2. Porezni tretman leasinga prema MSFI 16 - Najmovi

7. Predviđanje poslovnog neuspjeha - procjena pretpostavke o vremenski neograničenom poslovanju izvještajnog subjekta

8. GDPR Uredba o zaštiti osobnih podataka

9. Primjena MRevS-a 610 - Korištenje radom internih revizora i rezultati istraživanja o razini korištenja rada internih revizora u Republici Hrvatskoj

10.  Neutralnost, konzervatizam i agresivnost financijskih izvještaja

11.  Odgovornost revizora

12.  Zahtjevi izvještavanja revizijskih odbora - dodatno izvješće revizora

13.  Podsjetnik na porezne promjene koje stupaju na snagu s 1.1.2018.

14.  Očekivanja i izazovi primjene novog Zakona o reviziji  s osvrtom na provedbu nadzora nad revizorskim društvima i glavnim revizijskim partnerima

15.  Reguliranje računovodstvene profesije u Republici Hrvatskoj

___________________________________________________________________________

Prezentacije 2016.

Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja u kontekstu Zakona o računovodstvu

Aktualne izmjene MSFI-a i HSFI-a

Prikaz novih MRevS-ova

Trendovi u poreznim politikama

Glavne odrednice porezne reforme u Republici Hrvatskoj

Regulatorni okvir transfernih cijena u Republici Hrvatskoj

Kontrolni postupci Porezne uprave u provjeri pravilnosti implementacije transfernih cijena u Republici Hrvatskoj

Izazovi djelovanja revizijskih odbora prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 537/2014

Cyber rizici i veliki podaci (Big Data)

Identifikacija i procjena poslovnih rizika

Primjena novog MRevS-a 701

Nerevizijske usluge, struktura prihoda od naknada i trajanje revizijskog angažmana u kontekstu Uredbe (EU) br. 537/2014

Zakonsko reguliranje revizije s posebnim osvrtom na reguliranje javnog nadzora nad revizorskim društvima i revizorom pojedincem

Izazovi računovodstvene profesije u budućem razdoblju u uvjetima obveze licenciranja

Financijsko-računovodstveni forenzičar

 

Kalendar događaja