Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Zagreb, 28. svibnja 2018.

Pozivamo ovlaštene revizore na dostavu izvješća o ispunjenju obveze stalnog stručnog usavršavanja u 2017. godini, koje se, završno s 2017. godinom, dostavlja Komori. Naime, sukladno odredbi članka 14. stavka 1. Zakona o reviziji (NN, br.127/17), ovlašteni revizori će nadalje izvještavati Ministarstvo financija u vezi ispunjenja obveze stalnog stručnog usavršavanja.

U navedenu svrhu, Komora je izradila Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju u 2017. godini, u koji se, s obzirom da Komora ima evidenciju sudjelovanja ovlaštenih revizora programima u organizaciji Komore, unose podatke o usavršavanju koje je ostvareno kod drugih organizatora ili kroz druge oblike edukacije.

Ako je ovlašteni revizor obvezu stručnog usavršavanja ostvario samo kroz programe Komore, onda je dostatno da u Upitnik upiše napomenu sljedećeg sadržaja: "Sudjelovala/o stručnom savjetovanju i edukacijskim radionicama u organizaciji Komore", te tako popunjeni Upitnik dostaviti Komori.

Ovlašteni revizor koji nije ispunio obvezu stalnog stručnog usavršavanja za 2017. godinu, dostaviti će potpisani Upitnik s obrazloženjem razloga neispunjenja obveze.

Ispunjeni Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2017., molimo dostavite u roku do 30. lipnja 2018. godine.

Za sva pitanja u svezi Upitnika, kontaktirati Stručnu službu za razvoj i stručna pitanja, na telefon broj: 01/ 4649 618 ili na email:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2017. godinu (word formatpdf format).

___________________________________________________________________________

Zagreb, 23. travnja 2018.

Upravno vijeće Komore je, uvažavajući interes ovlaštenih revizora i važnost kontinuteta stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, kao i činjenicu da Ministarstvo financija nije profunkcioniralo kao nadležno tijelo iz novog Zakona o reviziji, na sjednici održanoj 20. travnja 2018. donijelo odluku o organiziranju i održavanju edukacijske radionice na temu izvješća neovisnog revizora u kontekstu zakonskih i strukovnih zahtjeva primjenjivih u zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Detaljnjie o Radionici 36 - Izvješće neovisnog revizora molimo potražite ovdje.

Ova radionica će biti sastavni dio cjelovitog kataloga stalnog stručnog usvaršavanja ovlaštenih revizora za razdoblje 2018./2019., za koji će Komora, po uspostavi funkcija Ministarstva financija kao nadležnog tijela, zatražiti prethodnu suglasnost sukladno odredbi čl.14.st.2. Zakona o reviziji.

U svrhu izrade spomenutog kataloga stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora koji će odražavati potrebe i interes ovlaštenih revizora, revizijskih vježbenika i drugih članova revizijskih timova, uskoro slijedi poziv Komore prema članstvu radi dobivanja prijedloga tema i razina poučavanja, te odaziva ovlaštenih revizora-praktičara koji su spremni biti dio predavačkog tima Komore za izvođenje programa stalnog stručnog usavršavanja.

________________________________________________________________________

Zagreb, 29. studenoga 2017.

Prezentacije sa Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa, održanog u Zagrebu 27. i 28.11.2017.:

1. MRevS 701 - Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora - komunikacija s onima koji su zaduženi za upravljanje

2. Prva godina primjene MRevS-a 701 - Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora, u Republici Hrvatskoj

3. Aktualne izmjene Međunarodnih revizijskih standarda i Kodeksa etike za profesionalne računovođe

4. Rizici alokacije naknade za stjecanje prema MSFI 3 - Poslovna spajanja

5. Izazovi u primjeni MSFI 15 -  Prihodi po ugovorima s kupcima

6.1. Računovodstveni tretman leasinga prema MSFI 16 - Najmovi

6.2. Porezni tretman leasinga prema MSFI 16 - Najmovi

7. Predviđanje poslovnog neuspjeha - procjena pretpostavke o vremenski neograničenom poslovanju izvještajnog subjekta

8. GDPR Uredba o zaštiti osobnih podataka

9. Primjena MRevS-a 610 - Korištenje radom internih revizora i rezultati istraživanja o razini korištenja rada internih revizora u Republici Hrvatskoj

10.  Neutralnost, konzervatizam i agresivnost financijskih izvještaja

11.  Odgovornost revizora

12.  Zahtjevi izvještavanja revizijskih odbora - dodatno izvješće revizora

13.  Podsjetnik na porezne promjene koje stupaju na snagu s 1.1.2018.

14.  Očekivanja i izazovi primjene novog Zakona o reviziji  s osvrtom na provedbu nadzora nad revizorskim društvima i glavnim revizijskim partnerima

15.  Reguliranje računovodstvene profesije u Republici Hrvatskoj

______________________________________________________________________________

Zagreb, 6. studenoga 2017.

Program XI. Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa koji se održava u Zagrebu, 27. i 28. studenoga 2017., u Hotelu Antunović Zagreb, dostupan je ovdje.

Smještaj tijekom trajanja Stručnog savjetovanja, ovlašteni revizori mogu rezervirati koristeći obrazac, prema uputi Hotela Antunović. Troškove smještaja plaća ovlašteni revizor odnosno revizorsko društvo.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 26. rujna 2017.

Ovogodišnje stručno savjetovanje ovlaštenih revizora i računovođa održati će se 27. i 28. studenoga 2017., u Hotelu Antunović Zagreb.

Program dvodnevnog stručnog savjetovanja biti će naknadno objavljen.

Kotizacija za sudjelovanje na stručnom savjetovanju iznosi 700,00 kn po osobi.

Prijaviti se možete na kontakt mail adresu:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili on-line.

___________________________________________________________________________

Zagreb, 1. rujna 2017.

Poštovani ovlašteni revizori, na Vašu pažnju daje se pregled tema i raspored radionica koje će Komora organizirati i izvoditi u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja, u razdoblju od rujna do prosinca 2017. godine.

Plan i program održavanja radionica stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2. polugodište 2017. dostupan je ovdje.

Za predviđene radionice možete se prijaviti na mail  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili on-line.

___________________________________________________________________________

Zagreb, 13. lipnja 2017.

Pozivamo ovlaštene revizore na dostavu izvješća o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju u 2016. godini. U tu svrhu molimo, sukladno odredbi članka 8. stavka 2. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (od 10.9.2013. i 12.9.2014., dalje: Pravilnik), ispunjeni Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2016. dostavite u roku do 30. lipnja 2017.

S obzirom da Komora u svojim evidencijama ima podatke o sudjelovanju ovlaštenih revizora svim oblicima edukacije u organizaciji Komore, u Upitnik treba unijeti podatke o ostvarenim drugim oblicima stručnog usavršavanja.

Dakle, ovlašteni revizor koji je obvezu stručnog usavršanja tijekom 2016. ostvario samo kroz program Komore, popuniti će prve tri (1-3) stranice Upitnika s napomenom: "Sudjelovala/o stručnom savjetovanju i edukacijskim radionicama u organizaciji Komore", te tako popunjeni Upitnik dostaviti Komori.

Ovlašteni revizor koji nije ostvario minimalni broj sati (30 sati za jednu godinu) za 2016. godinu, obvezan je dostaviti Upitnik s popunjene prve tri (1-3) stranice i sukladno članku 7. stavku 3. Pravilnika dokumentirati razlog neispunjenja obveze.

Za sva pitanja u svezi Upitnika, kontaktirati Stručnu službu za razvoj i stručna pitanja, na telefon broj: 01/ 4649 618 ili na email:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2016. godinu (word format i pdf format).

____________________________________________________________________________

Zagreb, 20. veljače 2017.

Poštovani ovlašteni revizori, na Vašu pažnju daje se pregled tema i raspored radionica koje će Komora organizirati i izvoditi u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja, u razdoblju od ožujka do lipnja 2017. godine

Plan i program održavanja radionica stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 1. polugodište 2017. dostupan je ovdje.

Za predviđene radionice možete se prijaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili on-line.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 30. studenoga 2016.

Prezentacije sa Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa održanog u Zagrebu, 28. i 29. studenoga 2016.:

Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja u kontekstu Zakona o računovodstvu

Aktualne izmjene MSFI-a i HSFI-a

Prikaz novih MRevS-ova

Trendovi u poreznim politikama

Glavne odrednice porezne reforme u Republici Hrvatskoj

Regulatorni okvir transfernih cijena u Republici Hrvatskoj

Kontrolni postupci Porezne uprave u provjeri pravilnosti implementacije transfernih cijena u Republici Hrvatskoj

Izazovi djelovanja revizijskih odbora prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 537/2014

Cyber rizici i veliki podaci (Big Data)

Identifikacija i procjena poslovnih rizika

Primjena novog MRevS-a 701

Nerevizijske usluge, struktura prihoda od naknada i trajanje revizijskog angažmana u kontekstu Uredbe (EU) br. 537/2014

Zakonsko reguliranje revizije s posebnim osvrtom na reguliranje javnog nadzora nad revizorskim društvima i revizorom pojedincem

Izazovi računovodstvene profesije u budućem razdoblju u uvjetima obveze licenciranja

Financijsko-računovodstveni forenzičar

___________________________________________________________________________

Zagreb, 28. listopada 2016.

Program X. Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa, u Zagrebu, 28. i 29. studenoga 2016., dostupan je ovdje.

Smještaj tijekom trajanja Stručnog savjetovanja, ovlašteni revizori mogu rezervirati koristeći formular prema uputi Hotela Antunović. Troškove smještaja plaća ovlašteni revizor odnosno revizorsko društvo.

________________________________________________________________________

Zagreb, 6. listopada 2016.

Planirani datumi održavanja ovogodišnjeg Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa su 28. i 29. studenoga 2016., u Hotelu Antunović Zagreb. Organizator stručnog savjetovanja je Hrvatska revizorska komora u suradnji s Hrvatskom zajednicom računovodstvenih i financijskih djelatnika.

Program dvodnevnog stručnog savjetovanja biti će uskoro objavljen.

Prijaviti se možete on-line ili na kontakt mail adresu Komore:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Kotizacija za sudjelovanje na stručnom savjetovanju iznosi 700,00 kn.

__________________________________________________________________________

Zagreb, 12. srpnja 2016.

Poštovani ovlašteni revizori, na Vašu pažnju daje se pregled tema i raspored radionica koje će Komora organizirati i izvoditi u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja, u razdoblju od rujna do prosinca 2016.

Plan i program održavanja radionica za razdoblje rujan - prosinac 2016. dostupan je ovdje.

Za sve predviđene radionice slijede pravodobne obavijesti odnosno pozivi na prijavu.

__________________________________________________________________________

Zagreb, 3. lipnja 2016.

Pozivamo ovlaštene revizore da sukladno odredbi članka 8. stavka 2. Pravilnika o stalnom stručnom usvaršavanju ovlaštenih revizora (od 10.9.2013. i 12.9.2014., dalje: Pravilnik) dostave izvješće o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju u 2015. godini. U tu svrhu, pripremljen je Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2015. godinu. Rok dostave predmetnog Upitnika je 30. lipnja 2016. godine.

Podsjećamo, u Upitnik ne treba upisivati podatke o sudjelovanju ovlaštenog revizora radionicima i stručnom savjetovanju u organizaciji Komore (Komora ima podatke u svojim evidencijama za 2015.), već Upitnik treba sadržavati podatke o ostvarenim drugim oblicima stručnog usavršavanja.

Dakle, ovlašteni revizor koji je obvezu stručnog usavršanja tijekom 2015. ostvario samo i jedino kroz program Komore, popuniti će prve tri (1-3) stranice Upitnika s napomenom: "Sudjelovala/o stručnom savjetovanju i edukacijskim radionicama u organizaciji Komore", te tako popunjeni Upitnik dostaviti Komori.

Ovlašteni revizor koji nije ostvario minimalni broj sati (30 sati za jednu godinu) za 2015. godinu, obvezan je dostaviti Upitnik s popunjene prve tri (1-3) stranice Upitnika i sukladno članku 7. stavku 3. Pravilnika dokumentirati razlog neispunjenja obveze.

Za sva pitanja u svezi Upitnika, kontaktirati Stručnu službu za razvoj i stručna pitanja, na telefon broj: 01/ 4649 618 ili na email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2015. godinu (word format)

Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2015. godinu (pdf format)

______________________________________________________________________________

Zagreb, 30. studenoga 2015.

Prezentacije sa Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa održanog u Zagrebu, 23. i 24. studenoga 2015.:

Zakon o računovodstvu – komparativni prikaz važeći Zakon o računovodstvu/ Direktiva 2013/34/EU/ novi Zakon o računovodstvu

Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja i jedinstveni kontni plan u kontekstu provedbenih akata novog Zakona o računovodstvu

Reguliranje računovodstvene profesije – prikaz stanja u okruženju i perspektive računovodstvene profesije u Republici Hrvatskoj

Prikaz novih MSFI i HSFI

Prikaz novih MRevS-ova

Obavljanje uvida i revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Obavljanje revizije izvješća projekata financiranih iz sredstava EU fondova

Okvir za učinkovitost interne revizije – novi IPPF

Osnovne pretpostavke revizije informacijskog sustava kao uvjet kvalitetne provedbe revizije financijskih izvještaja

Direktiva 2014/56/EU - okvir za usklađivanje Zakona o reviziji

Uredba EU 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Jačanje transparentnosti stvarnog vlasništva kao mjera prevencije pranja novca

____________________________________________________________________________

Zagreb, 11. studenoga 2015.

Sudionici koji se odluče za smještaj u Hotelu Antunović tijekom trajanja Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa, rezervaciju mogu obaviti izravno koristeći formular prema uputi Hotela Antunović. Troškove smještaja plaća ovlašteni revizor odnosno revizorsko društvo.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 29. listopada 2015.

Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora i računovođa održava se 23. i 24. studenoga 2015. godine, u Hotelu Antunović Zagreb.

Program dvodnevnog stručnog savjetovanja dostupan je ovdje.

Prijaviti se možete on-line ili na kontakt mail adresu Komore: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Kotizacija za sudjelovanje na stručnom savjetovanju iznosi 700,00 kn po osobi, a plaća se na IBAN Komore: HR2223900011100335853, s pozivom na registarski broj ovlaštenog revizora/revizorskog društva ili navođenjem prezimena ovlaštenih revizora u opisu uplate.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 17. kolovoza 2015.

Poštovani ovlašteni revizori, na Vašu pažnju daje se pregled tema i raspored radionica koje će Komora organizirati i izvoditi u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja, u razdoblju od rujna 2015. do lipnja 2016. godine (dostupno ovdje).

Za sve predviđene radionice slijede pravodobne obavijesti odnosno pozivi na prijavu.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Poštovani ovlašteni revizori, članovi Hrvatske revizorske komore,

podsjećamo Vas na odredbu članka 8. stavka 2. Pravilnika o stalnom stručnom usvaršavanju ovlaštenih revizora (od 10.9.2013. i 12.9.2014., dalje: Pravilnik) temeljem koje ste obvezni do 30. lipnja tekuće godine dostaviti izvješće za prethodnu kalendarsku godinu o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju. U tu svrhu, Komora je pripremila Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2014. godinu.

Ovlašteni revizor koji je u 2014. godini sudjelovao na stručnom savjetovanju i/ili edukacijskim radionicama u organizaciji Komore, u Upitniku ne treba upisivati te podatke jer ih Komora već ima u svojim evidencijama za 2014. godinu. Dakle, Upitnik treba sadržavati podatke o svim drugim ostvarenim oblicima stručnog usavršavanja. U slučaju da ovlašteni revizor nema tih drugih podataka, popuniti će samo prve tri (1-3) stranice Upitnika s napomenom: "Sudjelovala/o stručnom savjetovanju i edukacijskim radionicama u organizaciji Komore", te tako popunjeni Upitnik dostaviti Komori.

Ovlašteni revizor koji nema podatke o ispunjenju obveze stalnog stručnog usvaršavanja za 2014. godinu, obvezan je dostaviti Upitnik s popunjene prve tri (1-3) stranice Upitnika i sukladno članku 7. stavku 3. Pravilnika dokumentirati razlog neispunjenja obveze stalnog stručnog usavršavanja.

Upitnik molimo popunite i dostavite na predviđeni način i u roku do 30. lipnja 2015. godine.

Za sva pitanja u svezi ovog Upitnika, kontaktirati Stručnu službu za razvoj i stručna pitanja, na telefon broj: 01/ 4649 618 ili na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2014. godinu (word format)

Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2014. godinu (pdf format)

____________________________________________________________________________

Zagreb, 28. siječnja 2015.

Zadovoljstvo nam je najaviti novi ciklus radionica koji Komora organizira u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora. Plan i program radionica u razdoblju od ožujka do lipnja 2015. godine, dostupan je ovdje.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 28. studenoga 2014.

Prezentacije sa Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa održanog u Zagrebu 24. i 25.11.2014.:

Aktualne promjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Aktualnosti u području poreza i implikacije na reviziju

Aktualnosti iz djelokruga Zakona o sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma

Aktualne promjene Međunarodnih revizijskih standarda

Revizijski uvid u godišnje financijske izvještaje

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Koraci i faze provedbe revizije informacijskih sustava kao podrške reviziji financijskih izvještaja

Analiza stanja poduzetnika u predstečajnoj nagodbi i druge statistike o obveznicima revizije (gospodarstvo, neprofitne organizacije)

Specifični zahtjevi revizije subjekata od javnog interesa sukladno revizijskoj Uredbi

Računovodstvena direktiva i Zakon o računovodstvu

Promjene revizijske direktive i utjecaj na kvalitetu revizije financijskih izvještaja

____________________________________________________________________________

Zagreb, 10. studenoga 2014.

Program i raspored Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa, 24. i 25.11.2014. dostupan je ovdje.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 9. listopada 2014.

Planirani datumi održavanja ovogodišnjeg stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora su 24. i 25. studenoga 2014. godine, u Hotelu Antunović Zagreb.

Program dvodnevnog stručnog savjetovanja biti će naknadno objavljen.

Prijaviti se možete on-line ili na kontakt mail adresu Komore: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Kotizacija za sudjelovanje na stručnom savjetovanju iznosi 700,00 kn.

Za rezervaciju smještaja u Hotelu Antunović u vrijeme održavanja stručnog savjetovanja, molimo ispunite obrazac i prema uputi pošaljite na kontakte hotela.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 4. rujna 2014.

Svim ovlaštenim revizorima koji se prijave za određenu radionicu i uplate naknadu do datuma održavanja radionice (ponedjeljak prijepodne), Komora će pripadne materijale dostaviti prije datuma održavanja radionice a najkasnije tijekom dana koji prethodi istoj radionici, i to na kontakt e-mail adresu s koje je zaprimljena prijava.

Molimo polaznike da dostavljene materijale donesu na samu radionicu kako bi nesmetano pratili izvedbu teme i aktivno sudjelovali u praktičnom dijelu radionice (zadaci i vježbe).  

U slučaju plaćanja naknade nakon što je radionica održana, pripadni materijali biti će također naknadno dostavljeni na kontakt e-mail adresu polaznika radionice.

Sudjelovanjem na HRK radionici ovlašteni revizor ostvaruje 5 sati stalnog stručnog usavršavanja.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 22. kolovoza 2014.

Najavljujemo održavanje radionica u organizaciji Komore u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora. Planirane teme i raspored održavanja radionica za razdoblje rujan - prosinac 2014. godine, dostupni su ovdje.

Radionice su namijenjene ovlaštenim revizorima i drugim zaposlenicima revizorskih društava.

Uvjeti sudjelovanja i upute za prijavu, slijede.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 30. svibnja 2014.

Poštovani ovlašteni revizori, članovi Hrvatske revizorske komore,

Podsjećamo Vas na odredbu članka 8. stavka 2. Pravilnika o stalnom stručnom usvaršavanju ovlaštenih revizora (od 10.9.2013.) temeljem koje ste obvezni do 30. lipnja tekuće godine dostaviti izvješće za prethodnu kalendarsku godinu o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju.

U tu svrhu, Komora je izradila Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju kojeg dajemo u nastavku.

Ovlašteni revizori koji su u 2013. godini sudjelovali stručnom savjetovanju i/ili edukacijskim radionicama u organizaciji Komore, u Upitniku ne trebaju ispunjavati te podatke (Komora ih ima u svojim evidencijama) već podatke o drugim ostvarenim oblicima stručnog usavršavanja. Ako isti ovlašteni revizori nemaju tih drugih podataka, ispuniti će i Komori dostaviti samo prve tri (1-3) stranice Upitnika s naznakom "Sudjelovala/o stručnom savjetovanju i edukacijskim radionicama u organizaciji Komore".

Ovlašteni revizori koji nemaju podatke o ispunjenju obveze stalnog stručnog usvaršavanja za 2013. godinu, obvezni su ispuniti i dostaviti prve tri (1-3) stranice Upitnika i sukladno članku 7. stavku 3. Pravilnika dokumentirati razlog neispunjenja obveze stalnog stručnog usavršavanja.

Upitnik molimo ispunite i dostavite na predviđeni način i u roku do 30. lipnja 2014. godine.

Za sva pitanja u svezi ovog Upitnika, kontaktirati Stručnu službu za razvoj i stručna pitanja, na telefon broj: 01/ 4649 618 ili na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2013. godinu (word format)

Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2013. godinu (pdf format)

____________________________________________________________________________________________

Zagreb, 28. veljače 2014.

Zadovoljstvo nam je najaviti održavanje novog ciklusa radionica koje Komora organizira u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora. Teme radionica i planirani raspored njihova izvođenja u razdoblju od ožujka do lipnja 2014. dostupni su ovdje. Radionice su namijenjene ovlaštenim revizorima i drugim zaposlenicima revizorskih društava koji nisu ovlašteni revizori.

Predavač programa radionica je mr.sc. Damir Krajačić, ovlašteni revizor.

Na jednoj radionici predviđeno je sudjelovanje najviše 30 osoba (minimalno 10 osoba), uz plaćanje kotizacije od 300,00 kn po osobi. U slučaju većeg interesa, predviđa se mogućnost ponavljanja iste teme u novom terminu.

Detaljni raspored svake pojedine radionice biti će uskoro objavljen.

Prijavu za radionicu možete predati putem web prijave ili na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

__________________________________________________________________________________

Zagreb, 17. prosinca 2013.

Prezentacije sa Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa održanog u Zagrebu 9. i 10.12.2013.:

Prikaz djelokruga i zahtjeva novih standarda financijskog izvještavanja
Prikaz djelokruga i zahtjeva novih revizijskih standarda
Revizijski aspekt poreznog tretmana reinvestirane dobiti
Analiza poslovanja poslovnih subjekata u predstečajnoj nagodbi, u razdoblju 2008.-2012.
Planovi restrukturiranja - odraz realnih rezultata poslovanja
Odgovornost vanjskog revizora i osiguranje od profesionalne odgovornosti s posebnim osvrtom na predstečajne nagodbe
Značajnost u planiranju i obavljanju revizije

Prikaz IFAC priručnika za primjenu MRevS-ova u revizijama malih i srednjih klijenata i priručnika za primjenu MSKK1 u malim i srednjim revizorskim društvima
Prijedlog izmjene zakonske regulative u kontekstu nove računovodstvene direktive i izmjena revizijske direktive i regulacije
Pravila za obavljanje revizije, kvantitativni i kvalitativni uvjeti angažiranih ljudskih potencijala, te ostalih sredstava za obavljanje revizije

_________________________________________________________________________________________

Zagreb, 04. studenoga 2013.

Poštovani članovi Hrvatske revizorske komore,

obavještavamo Vas o održavanju Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa, u organizaciji Komore u sklopu programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora.

Najava održavanja dostupna je ovdje, a okvirni program ovdje. Detaljni program biti će uskoro objavljen.

___________________________________________________________________________

Zagreb, 31. srpnja 2013.

Najavljujemo održavanje novih radionica koje Komora organizira u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora. Teme radionica i raspored njihova izvođenja u razdobolju od rujna do prosinca 2013., dostupni su ovdje.

Predavač tema prema programu izvođenja je mr.sc. Damir Krajačić, ovlašteni revizor.

Na jednoj radionici može sudjelovati najviše 30 osoba (minimalno 10 osoba), uz plaćanje kotizacije od 300,00 kn po osobi. U slučaju većeg interesa, predviđa se mogućnost ponavljanja iste teme u novom terminu.

Uskoro slijedi poziv ovlaštenim revizorima za prijavu sudjelovanja.

________________________________________________________________________________

Zagreb, 28. ožujka 2013.

Raspored održavanja jednodnevne radionice na temu:

MRevS 560 - NAKNADNI DOGAĐAJI i MRevS 580 - PISANE IZJAVE

10.04.2013. - Zagreb, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, Kneza Mislava 1/I, s početkom u 9 sati;

17.04.2013. - Osijek, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek, Šetalište kardinala Šepera 13, s početkom u 9 sati;

08.05.2013. - Rijeka, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Rijeka, Frana Supila 11, s početkom u 9 sati;

15.05.2013. - Split, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split, Lučićeva 19, s početkom u 10 sati;

Program radionice dostupan je ovdje.

Predavač: mr.sc. Damir Krajačić, ovlašteni revizor

Literatura: prezentacija predavača

Naknada: 300,00 kn po ovlaštenom revizoru (uključuje radni materijal i osvježavajući napitak u pauzi)

Uplatu naknade u korist Hrvatske revizorske komore, izvršiti na žiro-račun broj: 2390001-1100335853, s pozivom na registarski broj ovlaštenog revizora (u slučaju zbirne uplate, s pozivom na registarski broj revizorskog društva, uz obvezan popis sudionika). Uplatu naknade izvršiti 5 dana prije početka radionice.

Informacije: 01/4649618

Prijava: na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na www.revizorska-komora.hr.

Zbog ograničenog broja sudionika (maksimalno 30), prijava je obvezna i to najkasnije 5 dana prije početka radionice

____________________________________________________________________________

Zagreb, 26. veljače 2013.

Raspored održavanja jednodnevne radionice na temu MRevS 570 - VREMENSKA NEOGRANIČENOST POSLOVANJA:

13.03.2013. - Split, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split, Lučićeva 19, s početkom u 10 sati;

20.03.2013. - Rijeka, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Rijeka, Frana Supila 11, s početkom u 9 sati;

27.03.2013. - Osijek, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek, Šetalište kardinala Šepera 13, s početkom u 9 sati;

03.04.2013. - Zagreb, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, Kneza Mislava 1/I, s početkom u 9 sati (u slučaju većeg interesa moguć je dodatani termin).

Program radionice dostupan je ovdje.

Predavač: mr.sc. Damir Krajačić, ovlašteni revizor

Literatura: prezentacija predavača

Naknada: 300,00 kn po ovlaštenom revizoru (uključuje radni materijal i osvježavajući napitak u pauzi)

Uplatu naknade u korist Hrvatske revizorske komore, izvršiti na žiro-račun broj: 2390001-1100335853, s pozivom na registarski broj ovlaštenog revizora (u slučaju zbirne uplate, s pozivom na registarski broj revizorskog društva, uz obvezan popis sudionika). Uplatu naknade izvršiti 5 dana prije početka radionice.

Informacije: 01/4649618

Prijava: na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na www.revizorska-komora.hr.

Zbog ograničenog broja sudionika (maksimalno 30), prijava je obvezna i to najkasnije 5 dana prije početka radionice.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 29. siječnja 2013.

Raspored održavanja jednodnevne radionice na temu IZVJEŠĆA NEOVISNOG REVIZORA:

14.02.2013. Zagreb, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, Ulica kneza Mislava 1/I

19.02.2013. Split, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split, Lučićeva 19

26.02.2013. Rijeka, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Rijeka, Frana Supila 11

05.03.2013. Osijek, Udruga  računovođa i financijskih djelatnika Osijek, Šetalište kardinala Šepera 13

Program radionice dostupan je ovdje.

Predavač: mr.sc. Damir Krajačić, ovlašteni revizor

Literatura: prezentacija predavača

Naknada: 300,00 kn po ovlaštenom revizoru (uključuje radni materijal i osvježavajući napitak u pauzi)

Uplatu naknade u korist Hrvatske revizorske komore, izvršiti na žiro-račun broj: 2390001-1100335853, s pozivom na registarski broj ovlaštenog revizora (u slučaju zbirne uplate, s pozivom na registarski broj revizorskog društva, uz obvezan popis sudionika). Uplatu naknade izvršiti 5 dana prije početka radionice.

Informacije: 01/4649618

Prijava: na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na www.revizorska-komora.hr

Zbog ograničenog broja sudionika (maksimalno 30), prijava je obvezna i to najkasnije 5 dana prije početka radionice.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 24. siječnja 2013.

Poštovani članovi,

najavljujemo početak izvođenja edukacijskih radionica koje Komora organizira u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora.

Sukladno odluci Upravnog vijeća Komore, pojedina tema obrađivati će se tijekom jednog mjeseca kroz program jednodnevnih radionica koje će se izvoditi u različitim mjestima (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek). Naknada sudionika za jednu edukacijsku radionicu iznosi 300,00 kuna.

Raspored tema i izvođenja prvih edukacijskih radionica je sljedeći:

1. veljača 2013. – Izvješće neovisnog revizora,

2. ožujak 2013. – MRevS 570 Vremenska neograničenost poslovanja,

3. travanj 2013. – MRevS 560 Naknadni događaji i MRevS 580 Pisane izjave.

Uvažavajući interes i potrebe ovlaštenih revizora te izvedbene zahtjeve edukacijskih radionica, na jednoj radionici moći će sudjelovati najviše 30 ovlaštenih revizora (minimalno 10).

Ovisno o intenzitetu Vašeg interesa za pojedinu temu te planiranom vremenskom rasporedu izvođenja radionica, predviđa se i mogućnost ponavljanja određene teme.

Uskoro slijedi objava detaljnog vremenskog rasporeda edukacijske radionice koja će se izvoditi u veljači, s pozivom ovlaštenim revizorima za prijavu sudjelovanja.

_____________________________________________________________________________

Zagreb, 29. studenoga 2012.

Prezentacije sa Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa održanog 26. i 27. studenoga 2012.:

Slovenski institut za reviziju

Promjene u zakonodavnom okviru računovodstva u EU i RH

Promjene u zakonodavnom okviru revizije u EU i RH

Suradnja revizijskog odbora s revizijom

Očekivani novi MSFI-jevi

Očekivano novi MRevS-ovi

Kontrola kvalitete i implementacija monitoring sustava

Prezentiranje financijskog položaja i mjerenje uspješnosti poslovanja

Poslovne kombinacije i konsolidacija

Revizija IT

Umanjenje imovine

Ugovori o izgradnji

Povezane osobe: računovodstvo vs porezi

Računovodstvo poreza na dobit

Vremenska neograničenost poslovanja

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (ZFPPN)

Uloga revizora u primjeni ZFPPN

Događaji nakon izvještajnog razdoblja

____________________________________________________________________________

Zagreb, 12. listopada 2012.

Poštovani članovi Hrvatske revizorske komore,

ovim putem Vas želimo obavijestiti o održavanju Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa kojeg Komora organizira u sklopu programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, a u suradnji s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika.

Ovdje su Vam dostupni najava održavanja i program ovog stručnog skupa.

________________________________________________________________________________________________

Prezentacije 2011.

Predstavljanje strukovnih organizacija iz regije – ISRCG, SIR, SRR FBIH

Uloga revizije u otkrivanju prijevara – prof.dr.sc. Ana Klikovac

Standardi edukacije ovlaštenih revizora – prof.dr.sc. Neda Vitezić

Zagrebačka burza: struktura tržišta, Pravila Burze i obveze uvrštenih društava - Iva Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze d.d.

Radionica 1: Praktična implementacija monitornog sustava

Radionica 2: Revizija u uvjetima značajne sumnje u pogledu pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja

OSFI-Aktivnosti OSFI i izmjena IV i VII Direktive Europske Unije – Ivica Smiljan, predsjednik Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Primjena Kodeksa etike u revizijskim angažmanima, ovisno o veličini obveznika revizije – prof.dr.sc. Boris Tušek

Radionica 3: Revizija kreditnih i financijskih institucija; Izvještavnje HANFA-e

Radionica 4: Postupci prihvaćanja revizijskih angažmana (Kodeks etike, MSKK, ZSPNFT, MREVS)

Radionica 5: Revizorsko izvješće, mišljenja i angažmani uvjerenja

Radionica 6: ARPA-Revizija IPA pretpristupnih fondova; SAFU-Revizija EU projekata

Prezentacije 2010.

Strukovna regulativa primjenjiva u 2011. godini na angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj

Postupanje revizora u primjeni zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Nadzor usklađenosti obveznika u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Financijske usluge i PDV

Mađarska revizorska Komora

Izmjena Zakona o porezu na dobit

Financijski izvještaji banaka i ostalih financijskih institucija

Pomoć informatičkih i računalnih stručnjaka u provedbi revizije

Kodeks etike

Minimalna radna dokumentacija revizoraRazlike između MSFI i HSFI

Primjena MSKK 1

MSFI 8 Poslovni segmenti

Izvještavanje nebankovnih institucija

Pregled promijenjenih MSFI-MRS

Prezentacije 2009.

Razumijevanje revizorskog izvješća

MRevS-ovi

Zakon o reviziji - Statut HRK - usklađenje s Europskom unijom

Implikacije financijske krize na izvještavanje

Kako provesti reviziju informacijskih sustava – regulativa i metode

Međunarodni standard financijskog izvještavanja 7 Financijski instrumenti

Odbor za javni nadzor revizije

Prezentacija izvještaja pripremljenih po HSFI

Prezentiranje financijskih izvjestaja pripremljenih prema MSFI

Izazovi i prilike eksterne revizije u uvjetima ekonomske globalne krize

Promjene MSFI u 2009. godini

Poslovne kombinacijeMRS23 - Troškovi posudbe

Prezentacije 2008.

Revizija informacijskih sustava kao poveznica s revizijom financ. izvještaja

Kontrola kvalitete MRevS 220 i ISQC 1

Primjena značajnosti u postupku revizijePolitika transfernih cijena

Struktura i sadržaj GFI-a

Usporedba HSFI s MSFI

Prezentacije 2007.

Primjena okvira za financijsko izvješćivanje MRS, MSFI, MRevS, Kodeks profesionalne etike revizora

Financijski instrumenti objavljivanje i prezentiranje MRS-32, priznavanje i mjerenje MRS-39

Konsolidacija financ. izvještaja MRS-27 i ulaganje u pridružena društva MRS-28

Kontrola kvalitete revizorova rada

Mjerenje i priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme MRS-16 i ulaganje u nekretnine MRS-39

Rani postupci završne revizije

Revizorovo izvješće i prilozi MRevS 700;701;580 povezano sa Zakonom o reviziji