Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Zagreb, 12. srpnja 2018.

Najavljujemo održavanje seminara u sklopu programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, u organizaciji Komore, koji će se izvoditi tijekom rujna/listopada 2018. godine.

Detaljni programi izvođenja jednodnevnih seminara su: MSFI 15  Prihodi (6 sati); MSFI 9 - Financijski instrumenti (6 sati); MSFI 16 - Najmovi i MRS 12 - Porezi na dobit (8 sati).

Raspored seminara po gradovima je:

Grad 10.9.2018. 11.9.2018. 12.9.2018. 17.9.2018. 18.9.2018 19.9.2018. 24.9.2018. 26.9.2018 1.10.2018. 2.10.2018. 3.10.2018.
Zagreb MSFI 15 Arbutina MSFI 9 Bažant MSFI 16 i MRS 12 Čevizović
Rijeka MSFI 15 Arbutina MSFI 16 i MRS 12 Čevizović MSFI 9 Bažant
Osijek MSFI 9 Bažant MSFI 15 Arbutina MSFI 16 i MRS 12 Čevizović
Split MSFI 15 Arbutina MSFI 9 Bažant MSFI 16 i MRS 12 Čevizović

Prijaviti se možete putem web prijave ili elektoničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zagreb, 28. svibnja 2018.

Pozivamo ovlaštene revizore na dostavu izvješća o ispunjenju obveze stalnog stručnog usavršavanja u 2017. godini, koje se, završno s 2017. godinom, dostavlja Komori. Naime, sukladno odredbi članka 14. stavka 1. Zakona o reviziji (NN, br.127/17), ovlašteni revizori će nadalje izvještavati Ministarstvo financija u vezi ispunjenja obveze stalnog stručnog usavršavanja.

U navedenu svrhu, Komora je izradila Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju u 2017. godini, u koji se, s obzirom da Komora ima evidenciju sudjelovanja ovlaštenih revizora programima u organizaciji Komore, unose podatke o usavršavanju koje je ostvareno kod drugih organizatora ili kroz druge oblike edukacije.

Ako je ovlašteni revizor obvezu stručnog usavršavanja ostvario samo kroz programe Komore, onda je dostatno da u Upitnik upiše napomenu sljedećeg sadržaja: "Sudjelovala/o stručnom savjetovanju i edukacijskim radionicama u organizaciji Komore", te tako popunjeni Upitnik dostaviti Komori.

Ovlašteni revizor koji nije ispunio obvezu stalnog stručnog usavršavanja za 2017. godinu, dostaviti će potpisani Upitnik s obrazloženjem razloga neispunjenja obveze.

Ispunjeni Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2017., molimo dostavite u roku do 30. lipnja 2018. godine.

Za sva pitanja u svezi Upitnika, kontaktirati Stručnu službu za razvoj i stručna pitanja, na telefon broj: 01/ 4649 618 ili na email:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Upitnik o stalnom stručnom usavršavanju za 2017. godinu (word formatpdf format).

___________________________________________________________________________

Zagreb, 23. travnja 2018.

Upravno vijeće Komore je, uvažavajući interes ovlaštenih revizora i važnost kontinuteta stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, kao i činjenicu da Ministarstvo financija nije profunkcioniralo kao nadležno tijelo iz novog Zakona o reviziji, na sjednici održanoj 20. travnja 2018. donijelo odluku o organiziranju i održavanju edukacijske radionice na temu izvješća neovisnog revizora u kontekstu zakonskih i strukovnih zahtjeva primjenjivih u zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Detaljnjie o Radionici 36 - Izvješće neovisnog revizora molimo potražite ovdje.

Ova radionica će biti sastavni dio cjelovitog kataloga stalnog stručnog usvaršavanja ovlaštenih revizora za razdoblje 2018./2019., za koji će Komora, po uspostavi funkcija Ministarstva financija kao nadležnog tijela, zatražiti prethodnu suglasnost sukladno odredbi čl.14.st.2. Zakona o reviziji.

U svrhu izrade spomenutog kataloga stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora koji će odražavati potrebe i interes ovlaštenih revizora, revizijskih vježbenika i drugih članova revizijskih timova, uskoro slijedi poziv Komore prema članstvu radi dobivanja prijedloga tema i razina poučavanja, te odaziva ovlaštenih revizora-praktičara koji su spremni biti dio predavačkog tima Komore za izvođenje programa stalnog stručnog usavršavanja.

________________________________________________________________________

Zagreb, 29. studenoga 2017.

Prezentacije sa Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa, održanog u Zagrebu 27. i 28.11.2017.:

1. MRevS 701 - Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora - komunikacija s onima koji su zaduženi za upravljanje

2. Prva godina primjene MRevS-a 701 - Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora, u Republici Hrvatskoj

3. Aktualne izmjene Međunarodnih revizijskih standarda i Kodeksa etike za profesionalne računovođe

4. Rizici alokacije naknade za stjecanje prema MSFI 3 - Poslovna spajanja

5. Izazovi u primjeni MSFI 15 -  Prihodi po ugovorima s kupcima

6.1. Računovodstveni tretman leasinga prema MSFI 16 - Najmovi

6.2. Porezni tretman leasinga prema MSFI 16 - Najmovi

7. Predviđanje poslovnog neuspjeha - procjena pretpostavke o vremenski neograničenom poslovanju izvještajnog subjekta

8. GDPR Uredba o zaštiti osobnih podataka

9. Primjena MRevS-a 610 - Korištenje radom internih revizora i rezultati istraživanja o razini korištenja rada internih revizora u Republici Hrvatskoj

10.  Neutralnost, konzervatizam i agresivnost financijskih izvještaja

11.  Odgovornost revizora

12.  Zahtjevi izvještavanja revizijskih odbora - dodatno izvješće revizora

13.  Podsjetnik na porezne promjene koje stupaju na snagu s 1.1.2018.

14.  Očekivanja i izazovi primjene novog Zakona o reviziji  s osvrtom na provedbu nadzora nad revizorskim društvima i glavnim revizijskim partnerima

15.  Reguliranje računovodstvene profesije u Republici Hrvatskoj

___________________________________________________________________________

Prezentacije 2016.

Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja u kontekstu Zakona o računovodstvu

Aktualne izmjene MSFI-a i HSFI-a

Prikaz novih MRevS-ova

Trendovi u poreznim politikama

Glavne odrednice porezne reforme u Republici Hrvatskoj

Regulatorni okvir transfernih cijena u Republici Hrvatskoj

Kontrolni postupci Porezne uprave u provjeri pravilnosti implementacije transfernih cijena u Republici Hrvatskoj

Izazovi djelovanja revizijskih odbora prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 537/2014

Cyber rizici i veliki podaci (Big Data)

Identifikacija i procjena poslovnih rizika

Primjena novog MRevS-a 701

Nerevizijske usluge, struktura prihoda od naknada i trajanje revizijskog angažmana u kontekstu Uredbe (EU) br. 537/2014

Zakonsko reguliranje revizije s posebnim osvrtom na reguliranje javnog nadzora nad revizorskim društvima i revizorom pojedincem

Izazovi računovodstvene profesije u budućem razdoblju u uvjetima obveze licenciranja

Financijsko-računovodstveni forenzičar

Prezentacije 2015.

Zakon o računovodstvu – komparativni prikaz važeći Zakon o računovodstvu/ Direktiva 2013/34/EU/ novi Zakon o računovodstvu

Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja i jedinstveni kontni plan u kontekstu provedbenih akata novog Zakona o računovodstvu

Reguliranje računovodstvene profesije – prikaz stanja u okruženju i perspektive računovodstvene profesije u Republici Hrvatskoj

Prikaz novih MSFI i HSFI

Prikaz novih MRevS-ova

Obavljanje uvida i revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Obavljanje revizije izvješća projekata financiranih iz sredstava EU fondova

Okvir za učinkovitost interne revizije – novi IPPF

Osnovne pretpostavke revizije informacijskog sustava kao uvjet kvalitetne provedbe revizije financijskih izvještaja

Direktiva 2014/56/EU - okvir za usklađivanje Zakona o reviziji

Uredba EU 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi revizije subjekata od javnog interesa

Jačanje transparentnosti stvarnog vlasništva kao mjera prevencije pranja novca

Prezentacije 2014.

Aktualne promjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Aktualnosti u području poreza i implikacije na reviziju

Aktualnosti iz djelokruga Zakona o sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma

Aktualne promjene Međunarodnih revizijskih standarda

Revizijski uvid u godišnje financijske izvještaje

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Koraci i faze provedbe revizije informacijskih sustava kao podrške reviziji financijskih izvještaja

Analiza stanja poduzetnika u predstečajnoj nagodbi i druge statistike o obveznicima revizije (gospodarstvo, neprofitne organizacije)

Specifični zahtjevi revizije subjekata od javnog interesa sukladno revizijskoj Uredbi

Računovodstvena direktiva i Zakon o računovodstvu

Promjene revizijske direktive i utjecaj na kvalitetu revizije financijskih izvještaja

Prezentacije 2013.

Prikaz djelokruga i zahtjeva novih standarda financijskog izvještavanja
Prikaz djelokruga i zahtjeva novih revizijskih standarda
Revizijski aspekt poreznog tretmana reinvestirane dobiti
Analiza poslovanja poslovnih subjekata u predstečajnoj nagodbi, u razdoblju 2008.-2012.
Planovi restrukturiranja - odraz realnih rezultata poslovanja
Odgovornost vanjskog revizora i osiguranje od profesionalne odgovornosti s posebnim osvrtom na predstečajne nagodbe
Značajnost u planiranju i obavljanju revizije

Prikaz IFAC priručnika za primjenu MRevS-ova u revizijama malih i srednjih klijenata i priručnika za primjenu MSKK1 u malim i srednjim revizorskim društvima
Prijedlog izmjene zakonske regulative u kontekstu nove računovodstvene direktive i izmjena revizijske direktive i regulacije
Pravila za obavljanje revizije, kvantitativni i kvalitativni uvjeti angažiranih ljudskih potencijala, te ostalih sredstava za obavljanje revizije

Prezentacije 2012.

Slovenski institut za reviziju

Promjene u zakonodavnom okviru računovodstva u EU i RH

Promjene u zakonodavnom okviru revizije u EU i RH

Suradnja revizijskog odbora s revizijom

Očekivani novi MSFI-jevi

Očekivano novi MRevS-ovi

Kontrola kvalitete i implementacija monitoring sustava

Prezentiranje financijskog položaja i mjerenje uspješnosti poslovanja

Poslovne kombinacije i konsolidacija

Revizija IT

Umanjenje imovine

Ugovori o izgradnji

Povezane osobe: računovodstvo vs porezi

Računovodstvo poreza na dobit

Vremenska neograničenost poslovanja

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (ZFPPN)

Uloga revizora u primjeni ZFPPN

Događaji nakon izvještajnog razdoblja

Prezentacije 2011.

Predstavljanje strukovnih organizacija iz regije – ISRCG, SIR, SRR FBIH

Uloga revizije u otkrivanju prijevara – prof.dr.sc. Ana Klikovac

Standardi edukacije ovlaštenih revizora – prof.dr.sc. Neda Vitezić

Zagrebačka burza: struktura tržišta, Pravila Burze i obveze uvrštenih društava - Iva Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze d.d.

Radionica 1: Praktična implementacija monitornog sustava

Radionica 2: Revizija u uvjetima značajne sumnje u pogledu pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja

OSFI-Aktivnosti OSFI i izmjena IV i VII Direktive Europske Unije – Ivica Smiljan, predsjednik Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Primjena Kodeksa etike u revizijskim angažmanima, ovisno o veličini obveznika revizije – prof.dr.sc. Boris Tušek

Radionica 3: Revizija kreditnih i financijskih institucija; Izvještavnje HANFA-e

Radionica 4: Postupci prihvaćanja revizijskih angažmana (Kodeks etike, MSKK, ZSPNFT, MREVS)

Radionica 5: Revizorsko izvješće, mišljenja i angažmani uvjerenja

Radionica 6: ARPA-Revizija IPA pretpristupnih fondova; SAFU-Revizija EU projekata

Prezentacije 2010.

Strukovna regulativa primjenjiva u 2011. godini na angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj

Postupanje revizora u primjeni zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Nadzor usklađenosti obveznika u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Financijske usluge i PDV

Mađarska revizorska Komora

Izmjena Zakona o porezu na dobit

Financijski izvještaji banaka i ostalih financijskih institucija

Pomoć informatičkih i računalnih stručnjaka u provedbi revizije

Kodeks etike

Minimalna radna dokumentacija revizoraRazlike između MSFI i HSFI

Primjena MSKK 1

MSFI 8 Poslovni segmenti

Izvještavanje nebankovnih institucija

Pregled promijenjenih MSFI-MRS

Prezentacije 2009.

Razumijevanje revizorskog izvješća

MRevS-ovi

Zakon o reviziji - Statut HRK - usklađenje s Europskom unijom

Implikacije financijske krize na izvještavanje

Kako provesti reviziju informacijskih sustava – regulativa i metode

Međunarodni standard financijskog izvještavanja 7 Financijski instrumenti

Odbor za javni nadzor revizije

Prezentacija izvještaja pripremljenih po HSFI

Prezentiranje financijskih izvjestaja pripremljenih prema MSFI

Izazovi i prilike eksterne revizije u uvjetima ekonomske globalne krize

Promjene MSFI u 2009. godini

Poslovne kombinacijeMRS23 - Troškovi posudbe

Prezentacije 2008.

Revizija informacijskih sustava kao poveznica s revizijom financ. izvještaja

Kontrola kvalitete MRevS 220 i ISQC 1

Primjena značajnosti u postupku revizijePolitika transfernih cijena

Struktura i sadržaj GFI-a

Usporedba HSFI s MSFI

Prezentacije 2007.

Primjena okvira za financijsko izvješćivanje MRS, MSFI, MRevS, Kodeks profesionalne etike revizora

Financijski instrumenti objavljivanje i prezentiranje MRS-32, priznavanje i mjerenje MRS-39

Konsolidacija financ. izvještaja MRS-27 i ulaganje u pridružena društva MRS-28

Kontrola kvalitete revizorova rada

Mjerenje i priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme MRS-16 i ulaganje u nekretnine MRS-39

Rani postupci završne revizije

Revizorovo izvješće i prilozi MRevS 700;701;580 povezano sa Zakonom o reviziji

 

Kalendar događaja